S vámi může Patron dětí pomoci tisícům dalších dětí

Každý svůj pracovní den nebo dokonce den co den pomáháte rodinám, aby jejich děti měly hezký život. Nejednou přemýšlíte o tom, že byste jim rádi pomohli více. Jenže vás svazují možnosti i čas. Pomoc prostřednictvím darů Patrona dětí je však velmi široká, jednoduchá a překvapivě rychlá. A to se hodí zejména v dnešní době, kdy mnoho rodin s nezletilými dětmi zasáhla koronavirová krize. A právě o tom a o mnohém dalším jsme si povídali s výkonnou ředitelkou projektu Patron dětí, Mgr. Editou Mrkousovou.

Máte nějaký speciální program pomoci pro rodiny, které se dostaly do těžké finanční situaci v důsledku pandemie koronaviru?

Ano, nabízíme mimořádnou pomoc rodinám s nezletilými dětmi, které se vinou krize koronaviru a s ní souvisejícího snížení příjmů či zvýšení nákladů na péči o děti dostaly do problémů. Nabízíme tři druhy pomoci. „Balík základních potřeb“ obsahuje potraviny, hygienu a drogerii za celkem 3 000 Kč a je určen především pro rodiny, které jsou v exekuci, insolvenci či pobírají dávky hmotné nouze. Mohou o něj požádat jednou za měsíc na každé své nezletilé dítě po dobu nouzového stavu a další 3 měsíce po něm. A nepotřebují k tomu tzv. patrona, tj. člověka, který se může za jejich potřebu zaručit. Patronem jsme v tomto případě my, Patron dětí.

Dar „Peníze na základní potřeby“ se rozděluje na pomoc ve výši 3 000 Kč bez patrona nebo 5 000 Kč s patronem. Peníze jsou posílány přímo na účet žadatele a jsou určeny výhradně na potraviny (nikoli alkohol a cigarety), hygienické potřeby, nezbytná léčiva, nutné zdravotní prostředky a podobně. Rodiny si o něj mohou požádat za stejných podmínek jako u předchozí pomoci, tj. až 3x na každé svoje nezletilé dítě po dobu nouzového stavu, a ještě tři měsíce po jeho skončení. Na každé dítě však maximálně jednou v kalendářním měsíci. Dar je možné z našeho transparentního účtu hradit dopředu i zpětně Vždy je však třeba nákup doložit účtenkou nebo jiným pokladním dokladem, který nesmí být starší 30 kalendářních dnů.

Třetím typem pomoc je „Nájemné“. Rodině v nouzi můžeme poskytnout jednorázovou pomoc na zaplacení 2 nájmů do celkové výše 30 000 Kč. Peníze poskytneme přímo pronajímateli. Na tento dar je nutné mít patrona. Podrobnosti o všech darech a o tom, co je pro žádost potřeba jsou na www.patrondeti.cz/koronapomoc.

Všechny žádosti i nadále velmi pečlivě prověřujeme.

Kdo je ten patron, kterého zmiňujete a jakou má roli?

Patron je člověk, který rodinu velmi dobře zná a může potvrdit, že jeho potřeba je skutečná. K nejčastějším, a pro nás i pro dárce k nejdůvěryhodnějším, patronům patří sociální pracovníci (z OSPOD, neziskových organizací, charit, nemocnic, škol apod.), učitelé, lékaři či vedoucí zájmových kroužků. Patronem nemůže být žádný blízký příbuzný. V režimu běžné pomoci, kdy poskytujeme pouze věcné dary nebo služby, pak může být patronem i rodinný známý, v mimořádné pomoci to však mohou být jen lidé, kteří mohou potvrdit potřebu rodiny z hlediska své profese.

Odkud přišla myšlenka „Patrona dětí“? Inspirace ze zahraničí?

Nikoli, naopak si troufáme tvrdit, že projekt Patron dětí je originální v tuzemsku i zahraničí. A to především díky roli patrona příběhu a formou každodenního interního ověřování žadatelů o dar. U nás nikdo nemusí s napětím třeba tři měsíce čekat, zda jeho žádost schválí správní rada neziskovky, která se schází jednou za tři měsíce. Je to proto, že v Patronovi dětí ověřuje žadatele každý den risk manažerka.

S žadatelem i patronem spolupracují od přijetí žádosti až po finální realizaci daru a zpětnou vazbu koordinátorky příběhů. Celý proces je tedy na rozdíl od podobných, například zahraničních, projektů velmi jednoduchý, protože ta největší část práce v souvislosti se zveřejněním příběhu a realizací sbírky leží na bedrech týmu Patrona dětí.

Jediné, co musí tedy žadatel udělat je napsat žádost o dar a domluvit se s člověkem, který mu bude dělat patrona, pokud nežádá o dar v rámci koronavirové pomoci, který jej nepotřebuje. Příběhy běžné pomoci jsou pak zveřejňovány adresně nebo anonymně, podle toho, jak si zákonný zástupce dítěte přeje. Příběhy mimořádné pomoci však nezveřejňujeme, protože žádostí je opravdu mnoho a pomoc chceme poskytovat co nejrychleji. Dary rodinám v nouzi kvůli pandemii koronaviru tak proudí plynule a bez přerušení z transparentního účtu, přičemž na webu Patrona dětí je neustále vidět, jakou částkou jsme již rodiny podpořili a jména dětí, kterým jsme pomohli.

To může být problém. Dovedu si představit, že se rodiny mohou tento krok stydět udělat.

Z toho důvodu se velmi často stává, že prvním, kdo vyplní žádost o dar, je patron. To je pro rodinu zpráva, že její situaci hluboce chápe a je přesvědčen, že pomoc je opravdu na místě. Zákonní zástupci pak zpravidla získají odvahu a svou část žádosti o dar vyplní také. Nezřídka jim i sám patron s vyplněním formuláře, i když je velmi jednoduchý, pomůže. Za to všem patronům velmi děkujeme.

Ale vraťme se na začátek k vaší otázce, odkud přišla myšlenka Patrona dětí. Koncem roku 2017 ho založila jako zapsaný ústav Nadace Sirius jako další ze svých projektů se zaměřením na podporu a pomoc ohroženým dětem v České republice. Byl to vlastně logický krok, který doplnil její dosavadní portfolio. Patron dětí dostal do vínku pomoc rodinám s dětmi se sociálním nebo zdravotním znevýhodněním formou crowdfundingu. Provoz projektu tedy hradí plně Nadace Sirius. Díky tomu může jít 100 procent finanční prostředků ze sbírek na pomoc dětem.

Na co všechno lze využít finanční podporu projektu mimo mimořádnou pomoc? Je stanovena finanční hranice, do které lze žádat, protože například řada zdravotnických pomůcek může jít do statisíců.

Požádat o pomoc lze vlastně téměř na všechno, co si dokážete představit. Jedinou podmínkou je, že musí jít o potřebu dítěte, nikoli přání nebo dárek. Na každý příběh se nicméně díváme individuálně, vždy nás zajímá, jak konkrétní potřeba dítěti pomůže. Pro snazší orientaci žadatelů a patronů rozdělujeme pomoc do šesti základních skupin: rodiny v nouzi, zdravotní pomoc, vzdělání, sportovní pomůcky, zdravotní pomůcky a volný čas. Potřeby mohou být malé i velké, nijak jejich výši neomezujeme — mohou se pohybovat v řádu stokorun i statisíců.

Konkrétně tedy pomáháme s pořízením rovnátek, dioptrických brýlí, pracovních stolů či postelí pro děti, nikoli však s vybavením pokojíčku nábytkem obecně. Darem mohou být školní potřeby, obědy ve školní jídelně, školné či školkovné, jízdné do školy v jiném městě, družina a také jakékoliv zájmové kroužky si dokážete představit — od šití přes dramaťák, tanečky, kytaru až po šachy a tvorbu školního časopisu. Může však také jít o různé ze zdravotního pojištění nehrazené či jen částečně hrazené kompenzační pomůcky pro děti se zdravotním postižením, jako jsou polohovací lehátka do vany, vertikalizační stojany a mnohé další. Nejednou jsme také přispívali na výcvik asistenčního psa. A samozřejmě sem patří také služby — ergoterapie, fyzioterapie, rehabilitace a řada dalších, ať už ambulantních či pobytových.

Když znám nějaké potřebné dítě, jak v praxi vypadá průběh spolupráce? Co je třeba dodat za dokumenty? Pouze přihláška? Elektronicky nebo i písemně?

Vše probíhá velmi jednoduše a pouze online prostřednictvím www.patrondeti.cz. Patronovi podání žádosti zpravidla netrvá déle než 15 minut. Jeho úkolem je ze svého hlediska v několika větách vysvětlit, proč dítě dar potřebuje a uvést svoje jméno a příjmení. Vhodné je rovněž přidat svou fotografii, aby si dárci za patronem představili konkrétní osobu. Není to ale podmínkou. Pokud si patron svou fotografii zveřejnit nepřeje, objeví se na webu místo ní kreslená postavička.

Zákonný zástupce pak nad žádostí stráví o pár minut déle. K žádosti není třeba dokládat potvrzení o hmotné nouzi či jakékoli jiné. Jediné, co Patron dětí potřebuje vědět je, že žadatel je opravu jeho zákonným zástupcem a že se dítě narodilo nebo se v brzy narodí. Dokládá se tedy sken nebo fotografii rodného listu dítěte a občanského průkazu zákonného zástupce, případně osoby nebo organizace, která byla soudem určena být za dítě zodpovědná. Rozhodnutí soudu je vždy potřeba doložit. S těmito kopiemi se poté nakládá v souladu s GDPR.

Zákonný zástupce musí v žádosti napsat, proč dítě dar potřebuje. Jak už jsme zmínili, příběh, který ve výsledku uveřejníme, může být adresný — s uvedením skutečného jména a fotografie dítěte nebo plně anonymní, kdy jméno dítěte na přání rodiny změníme a místo fotografie použijeme avatar.

Lze celou žádost administrovat bez souhlasu zákonných zástupců pouze prostřednictvím patrona?

To v žádném případě. Žádost je kompletní teprve ve chvíli, kdy se u nás sejdou žádosti od zákonného zástupce i od patrona. Obě strany by se měly o svých aktivitách informovat, aby nedošlo k nežádoucímu překvapení. Je jedno, kdo celý proces zahájí, ale jakmile ve své žádosti uvede zákonný zástupce vybraného patrona nebo patron rodinu, které chce tímto způsobem pomoci, začnou druhé straně e-mailem chodit výzvy k vyplnění žádosti. Příběh je kompletní teprve tehdy, když máme obě žádosti. To je okamžik, kdy jej převezme koordinátorka příběhu. Pokud je vše v pořádku, je příběh často zveřejněn i do dvou dnů.

Věk dítěte je stanoven dosažením zletilosti nebo je věková hranice pro žádání podpory nižší?

Ano, je to tak. Patron dětí pomáhá dětem do 18 let věku.

Jak dlouho dítě čeká na dar a co když se nestihne vybrat?

Délka sbírky se řídí hodnotou daru. V částkách několika tisíc korun je to měsíc, čím je částka vyšší, tím se doba prodlužuje. Většinou jsou ale peníze vybrány dříve. Dosud jsme měli velmi aktivní dárce, kteří drtivou většinu příběhů nenechali propadnout. Pokud by se však stalo, že by dar vybrán nebyl, máme díky stálým dárcům a Nadaci Sirius určitý polštář, abychom jej dokázali doplnit. V některých případech bychom mohli s žadateli jednat i o částečném naplnění daru. Ve dvouleté historii Patrona dětí najdete částečně naplněných příběhů jen minimálně.

Jakou máte jistotu, že rodina využije sebrané finanční prostředky právě na to, o co požádala?

Žádná rodina od nás nedostane vybrané finanční prostředky (kromě mimořádné pomoci), ale přímo věc nebo službu, o kterou požádala. S obdarovanou rodinou se tedy nesetkáváme, předání je pouze administrativní proces, který je zakončen zpětnou vazbou. Její zaslání je podmínkou pro to, aby zákonní zástupci mohli o pomoc pro své dítě požádat opakovaně. Lze to až čtyřikrát do roka na každé její nezletilé dítě. Rodina se čtyřmi dětmi tedy může o dar požádat celkem šestnáctkrát ročně!

Jaký splněný příběh pro vás byl nejcennější a měla jste ze splnění dar největší radost?

Pro mě jsou stejně cenné všechny naplněné příběhy, protože přinášejí dětem možnosti rozvíjet jejich osobnosti a talenty, žít srovnatelně s jejich vrstevníky a radovat se. Moc mě těší, když zjišťuji, že stejné pocity mají i patroni, kteří nám podávají žádosti o dar pro další a další děti, s nimiž se při své práci setkávají. A hřeje mě u srdce, jestliže vidím, že celá řada našich dárců to má také tak. Není přece nic hezčího, než vidět a slyšet dětský smích.

Veronika Aresta, 

redaktorka