Skupina Street Support Brno: participace a principy peer práce

Skupina Street support je založená na horizontální participaci, která využívá vlastní zkušenosti členů komunity a jejich žitého vědění. Participace na rozdělování moci je důležitá pro oba „partnery“ nejen pro sociální služby, kdy přináší zcela nové pohledy na poskytování služeb, možnost konzultovat různé postupy a rozhodnutí přímo s uživateli drog, což vede ke vzájemnému obohacování na profesní i osobní úrovni všech zapojených subjektů. Velkým přínosem pro sociální služby je zapojení žité zkušenosti do profesionální sociální práce. Na druhé straně peer pracovníkům a zapojené komunitě přináší vzájemnou podporu mezi členy (Gregorová 2020, s. 47–48). Díky participaci se startuje léčebný proces a proces odpuštění. Peer pracovníci vnímají participaci také jako klíč ke znovupřijetí do společnosti, ve kterém hraje hlavní roli důvěra.

Peer pracovníci skupiny Street Support Brno mají vlastní zkušenost s životem bez domova, užíváním drog a vším, co se s těmito tématy váže. Žitá zkušenost není přístupná nikomu jinému než těm, kteří si danou situaci projdou na vlastní kůži. Peer pracovníci tak vědí, jaké to je shánět si nocleh nebo jídlo na ulici, zažívat stigmatizaci v důsledku vzhledu nebo určitého chování (užívání drog). Ve skupině dbáme na principy partnerského vztahu mezi profesionálním pracovníkem, který koordinuje skupinu (nikoliv řídí!) a peer pracovníky. Důležitý je pro nás respekt k odlišným zkušenostem, pracovním návykům a uznání žité zkušenosti jako zdroje expertnosti.

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné