2/2021

Raná péče a sociální práce

31.3.2021 Miriam Slaná, Eva Mydlíková recenzovaný článek

Milé čitateľky a čitatelia, do rúk sa vám dostalo číslo časopisu 2/2021, pod názvom Raná péče / Včasná intervencia. Tematické zameranie jednotlivých čísel pripravuje redakčná rada vždy pár rokov dopredu. Náš časopis je na edičnom trhu už niekoľko rokov, preto sa témy postupne zužujú a čoraz viac špecifikujú. Zobrazit text

31.3.2021 Patricia Dobríková, Michaela Hromková, Simona Predáčová, Barbora Kolková recenzovaný článek

Hlavným cieľom štúdie je analyzovať dokumenty z vybraných databáz zaoberajúce sa včasnou intervenciou u detí s detskou mozgovou obrnou v ranom veku a poskytnúť prehľad o rozličných metódach a postupoch používaných v rámci včasnej intervencie pre deti s DMO. Zobrazit text

31.3.2021 Vladimír Lichner, Františka Petriková, Eva Žiaková recenzovaný článek

Cieľom je prezentovať teoretické koncepty starostlivosti o seba v súvislosti s rizikovým správaním adolescentov. Zamerali sme sa i na vymedzenie prevencie, ako jednej zo súčastí starostlivosti o seba. Samotná starostlivosť o seba prispieva k celkovej psychickej a fyzickej pohode a zdravému vývinu prostredníctvom skvalitňovania životného štýlu (Lovaš, 2017).Zobrazit text

31.3.2021 Marie Špiláčková, Lenka Caletková, Monika Chrenková recenzovaný článek

Cílem je zhodnotit konkrétní případ využití participativní techniky photovoice pro participativní plánování v městském prostoru a perspektivou (marginalizované skupiny) osob bez domova reflektovat jejich zapojení a z uvedeného stanovit implikace pro sociální práci. Zobrazit text