1/2008

Sociální práce s lidmi s duševní nemocí

V příspěvku je zdůrazněna potřeba systematického kontinuálního vzdělávání pro práci sociálních pracovníků a pro rozvoj komunitní péče u cílové skupiny lidí se závažným duševním onemocněním. V úvodu je krátce popsána aktuální situace sociálních pracovníků pracujících s lidmi s duševním onemocněním v České republice. Další část textu je věnována některým závěrům z výzkumného projektu PSYCHO_RESCUE (projekt podporovaný programem Leonardo), jehož cílem je definice a rozvoj profesionálního vzdělávání a edukačních nástrojů, které odpovídají potřebám komunitních pracovníků v oblasti péče o duševní zdraví. Zobrazit text

Článek se zabývá problematikou pracovního uplatnění a pracovní rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Cílem článku je popsat významné překážky, které brání pracovnímu uplatnění těchto osob, a rovněž stručně nastínit modely pracovní rehabilitace. Pracovně rehabilitační programy mohou významně přispívat k redukci těchto bariér.Zobrazit text

Príspevok predstavuje prvé výsledky longitudinálneho výskumného projektu realizovaného na výbere nezamestnaných v troch regiónoch Slovenska (Nové Zámky, Košice, Tvrdošín). Projekt sa zameriava na tri oblasti faktorov ovplyvňujúcich úspešné zvládnutie nezamestnanosti: kognitívne, sociálne, hodnotové. Obsahové zameranie príspevku sa orientuje na regionálne disparity Slovenska podľa sebakategorizácie, hodnôt, sociálnej opory a atribučných štýlov.Zobrazit text