1/2008

Sociální práce s lidmi s duševní nemocí

31.3.2008 Václava Probstová recenzovaný článek

V příspěvku je zdůrazněna potřeba systematického kontinuálního vzdělávání pro práci sociálních pracovníků a pro rozvoj komunitní péče u cílové skupiny lidí se závažným duševním onemocněním. V úvodu je krátce popsána aktuální situace sociálních pracovníků pracujících s lidmi s duševním onemocněním v České republice. Další část textu je věnována některým závěrům z výzkumného projektu PSYCHO_RESCUE (projekt podporovaný programem Leonardo), jehož cílem je definice a rozvoj profesionálního vzdělávání a edukačních nástrojů, které odpovídají potřebám komunitních pracovníků v oblasti péče o duševní zdraví. Zobrazit text

31.3.2008 Iva Farbiaková recenzovaný článek

Článek se zabývá problematikou pracovního uplatnění a pracovní rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Cílem článku je popsat významné překážky, které brání pracovnímu uplatnění těchto osob, a rovněž stručně nastínit modely pracovní rehabilitace. Pracovně rehabilitační programy mohou významně přispívat k redukci těchto bariér.Zobrazit text

31.3.2008 Milica Schraggeová, Elena Kopcová recenzovaný článek

Príspevok predstavuje prvé výsledky longitudinálneho výskumného projektu realizovaného na výbere nezamestnaných v troch regiónoch Slovenska (Nové Zámky, Košice, Tvrdošín). Projekt sa zameriava na tri oblasti faktorov ovplyvňujúcich úspešné zvládnutie nezamestnanosti: kognitívne, sociálne, hodnotové. Obsahové zameranie príspevku sa orientuje na regionálne disparity Slovenska podľa sebakategorizácie, hodnôt, sociálnej opory a atribučných štýlov.Zobrazit text

31.3.2008 Ladislav Sojka recenzovaný článek

Príspevok stručne uvádza dôvody, pre ktoré je nutné sa zapodievať problematikou rovnováhy pracovného a mimopracovného života. Prezentuje stav problematiky na základe literárnych poznatkov a koncentruje sa na zavedenie definície rovnováhy, uvádza jej základné formy. V závere sú naznačené opatrenia na zlepšenie rovnováhy.Zobrazit text

31.3.2008 Gabriela Sochorová recenzovaný článek

Text se zaměřuje na propojení teoretického konceptu principů komunitní péče s praxí. Seznamuje s principy komunitní péče a prostřednictvím strukturovaných rozhovorů si klade za cíl pochopit, jakým způsobem dochází k naplňování těchto principů v praxi konkrétního komunitního týmu z pohledu jeho členů. Zobrazit text