3/2021

Metody sociální práce

30.6.2021 Libor Musil recenzovaný článek

Vždycky jsem si myslel, že časopis o sociální práci by měl především, byť ne výhradně, věnovat pozornost způsobům práce s klienty. S chutí jsem se proto stal editorem čísla o metodách sociální práce. Zobrazit text

30.6.2021 Eva Mydlíková, Peter Patyi recenzovaný článek

Chybné rozhodnutia sociálnych pracovníkov dokážu fatálne ovplyvniť život dieťaťa a jeho rodiny. CIEĽOM príspevku je teda prezentovať proces tvorby, testovania a konštruktovej a obsahovej validizácie nového rapid testu sociálnej rizikovosti rodiny. Zobrazit text

30.6.2021 Markéta Čtvrtečková, Jakub Černý recenzovaný článek

Článek se zaměřuje na zkušenost s participací v oblasti sociální práce s lidmi, kteří užívají drogy, pohledem lidí s vlastní zkušeností a expertů. Cílem je zodpovědět otázku: Jaká je zkušenost s participací u různých aktérů programů, které zapojují/zaměstnávají lidi se zkušeností s užíváním drog? Zobrazit text

30.6.2021 Petr Lazar recenzovaný článek

Cílem příspěvku je popsat, jaké jsou důsledky neoliberalizace pro sociální práci, a diskutovat, jakými prostředky by se mohla sociální práce vůči těmto tendencím bránit. Zobrazit text