Raná péče je jedna ze služeb, která sice vznikala na určité bázi již před rokem 1989, ale v systému sociálních služeb se plnohodnotně etablovala až v rámci zákona o sociálních službách platného od 1. 1. 2007. Je proto logické, že první téměř dvě desetiletí fungování rané péče byly obdobím hledání jasné definice a resortního ukotvení. Období společné práce na tzv. druhových standardech rané péče (jejich samostatná existence byla tehdy předpokládána pro všechny sociální služby, teprve později byla zvolena cesta základních standardů sociálních služeb, s povinností zřizovatele zpracovat je do vlastní funkční podoby) velmi posunulo užší spolupráci v rámci rychle vznikající sítě pracovišť rané péče v ČR. Ruku v ruce se společně diskutovanou podobou standardů již probíhalo i společné vzdělávání poradců rané péče, nejprve odborně zajišťované Společností pro ranou péči (SPRP), po vzniku Asociace pracovníků v rané péči (nyní Asociace rané péče České republiky (ARP ČR)) v roce 2003 touto organizací. Zveřejnění odborného materiálu ARPČR „Profil poradce rané péče ‒ Kompetence v praxi rané péče“ v říjnu 2018 je úzce spjato se vzdělávací rolí této profesní organizace a je logickým krokem na cestě vývoje rané péče: od jejího resortního ukotvení přes standardizaci a legislativní definici až k důrazu na kvalitu poskytování služby projevující se v osobnosti každého jednotlivého poradce rané péče. 

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné