Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta sociálních studií

Fakulta sociální studií
Fr. Šrámka 3
Ostrava – Mariánské Hory, 709 00
http://fss.osu.cz/
Nabízené obory navazujícího magisterského studia:
Program: N6731- Sociální politika a sociální práce
Obor: Sociální práce
Forma: Prezenční, 2-letá 
Program: N6731- Sociální politika a sociální práce
Obor: Management organizací služeb sociální práce
Forma: Prezenční, 2 – letá 
Program: N6731- Sociální politika a sociální práce
Obor: Management organizací služeb sociální práce
Forma: Kombinovaná, 2-letá 

Způsob podání přihlášky 

  1. Přihlášku ke studiu lze podat pouze elektronicky. 
  2. Za vložené údaje a zaslané přílohy odpovídá uchazeč/ka. 
  3. Uchazeči/uchazečce doporučujeme pozorně číst návod k vyplnění přihlášky.
  4. Hlásí-li se uchazeč/ka na více oborů, musí si podat příslušný počet přihlášek včetně platby – přihlášky se mezi jednotlivými obory nepředávají. 
  5. Zaplacení administrativního poplatku 

Podmínky nutné k přijetí:

  1. Úspěšné vykonání přijímající zkoušky
  2. Ověřená kopie dokladu o ukončeném středoškolském nebo vysokoškolském vzdělání podle jednotlivých oborů; bez tohoto dokladu nebude uchazeč přijat ke studiu a výsledky přijímacího řízení pozbydou platnosti.

Webová stránka k přijímacímu řízení:  http://fss.osu.cz/index.php?kategorie=34999Den otevřených dveří  FSS OU se uskuteční  dne 4.1.2013 od 8:00 do 18:00 a 5.11.2013 od 8:00 do 15:00

Kontaktní e-mail: monika.benianova@osu.cz