Asistent / asistentka ředitelky organizace (Praha)

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. je veřejnou výzkumnou institucí se 100letou tradicí. Hlavní činností je aplikovaný výzkum v oblasti práce a sociálních věcí na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni.

Vyhlašujeme výběrové řízení na obsazení pracovní pozice asistent / asistentka ředitelky organizace.

VŘ č.j.: VÚPSV/ 57 /2020

Hlavní náplní práce je: 

 • Organizační a administrativní vedení agendy a aktivit ředitelky organizace a sekretariátu organizace, zejména: 

  • Zpracování a příprava podkladů pro jednání, schůzky aj. pracovní aktivity ředitelky vč. ad-hoc podkladů 
  • Zpracování reportů pro management 
  • Organizace porad vedoucích zaměstnanců, zpracování zápisů, kontrola úkolů apod. 
  • Vedení spisové a archivní služby 
  • Zabezpečení chodu sekretariátu organizace. 
 • Organizace a podpora aktivit vedoucím zaměstnancům s účastí externích subjektů (národních i mezinárodních). 
 • Součinnost v administraci s odd. Ekonomicko-správním a dalšími zaměstnanci v oblasti řízení a rozvoje organizace.

Požadujeme:

 • Minimálně úplné středoškolské vzdělání (maturita). 
 • Znalost českého jazyka na úrovni rodilého mluvčího. 
 • Znalost anglického jazyka slovem i písmem na úrovni vyšší pokročilosti. 
 • Znalost administrativní a spisové služby; archivace dokumentace organizace. 
 • Znalost práce s PC (MS Office na velmi dobré uživatelské úrovni). 
 • Praxi na stejné či obdobné pozici minimálně 3 roky.
 • Organizační a komunikační schopnosti. 
 • Samostatnost, schopnost řešit problémy v souvislostech. 
 • Schopnost týmové spolupráce, spolehlivost, pečlivost, proaktivní přístup k zadaným pracovním úkolům. 
 • Trestní bezúhonnost (dokládá se čestným prohlášením). 
 • Svéprávnost (dokládá se čestným prohlášením). 
 • Zdravotní způsobilost (dokládá se čestným prohlášením).

Výhodou: 

 • Vzdělání v úrovni bakalářského či magisterského studijního programu. 
 • Zkušenost s prostředím veřejné správy, popř. s prostředím veřejných výzkumných institucí.

Nabízíme: 

 • Práci na plný úvazek ve veřejné výzkumné instituci. 
 • Pracovní smlouvu na dobu určitou – 1 rok, s možností prodloužení na dobu neurčitou. 
 • 5 týdnů dovolené. 
 • 5 dnů sick day. 
 • Pružnou pracovní dobu. 
 • Poukázky na stravování. 
 • Vzdělávání v rámci systému rozvoje zaměstnanců organizace.

Předpokládané datum nástupu do pracovního poměru: březen 2020, popř. dle dohody

Místo pracoviště: Dělnická 12, Praha 7 Holešovice

Požadavky na obsah přihlášky: 

 • Strukturovaný životopis s motivačním dopisem. 
 • Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. 
 • Čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti. 
 • Čestné prohlášení o svéprávnosti. 
 • Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti.

Pro více informací k výběrovému řízení kontaktujte: PhDr. Evu Žilay +420 211 152 710, eva.zilay@vupsv.cz.

V případě Vašeho zájmu doručte přihlášku s požadovanými dokumenty (osobně, elektronicky nebo poštou) nejpozději do 13. 2. 2020 (včetně) na adresu:

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.

k rukám Ing. Ivy Veselé

Dělnická 213/12

170 00 Praha 7

Datová schránka: xy9n88n e-mail: vupsv@vupsv.cz 

Nedoložení výše požadovaných dokumentů může být důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení. V případě dokladů, u kterých je požadována kopie, musíte před konáním výběrového rozhovoru předložit k nahlédnutí originál. Zasláním přihlášky stvrzujete, že si nejste vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se ucházíte, znamenaly střet zájmů.

e-mail: eva.zilay@vupsv.cz
web: https://www.vupsv.cz/o-nas/kariera-vyberova-rizeni/