Asistent managementu (Brno)

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí je veřejnou výzkumnou institucí, s historickou 100 letou tradicí, jehož hlavní náplní je aplikovaný výzkum v oblasti práce a sociálních věcí na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni. Vyhlašujeme výběrové řízení na obsazení pracovní pozice asistent managementu v rámci projektu „Vytvoření systému sběru kvantitativních dat pro vyhodnocování situace Romů v české společnosti.“

VŘ č. j.: VÚPSV/842/2019

Hlavní náplní práce je:

 • Technické a administrativní zajištění záležitostí týkajících se lidských zdrojů (pracovně právního charakteru). 
 • Organizace a technické zajišťování skupinových akcí, veřejných prezentací projektu (i pro zahraniční publikum). 
 • Pořizování zápisů z jednání. 
 • Technické zajišťování (zahraničních) služebních cest řešitelského týmu. 
 • Zprostředkovávání komunikace mezi odborným garantem, případně dalšími členy řešitelského týmu a managementem projektu. 
 • Asistence při zadávání veřejných zakázek. 
 • Zajišťování publicity projektu. 
 • Součinnost s managementem projektu. 
 • Součinnost s Ekonomicko-správním oddělením VÚPSV, v. v. i.

Požadujeme: 

 • Vysokoškolské vzdělání – minimálně v bakalářském studijním programu (titul Bc.). 
 • Znalost českého jazyka na úrovni rodilého mluvčího. 
 • Znalost anglického jazyka, minimálně „Stupeň znalostí 2., úroveň B2“ (doložená absolvováním některé ze zkoušek uvedených v Seznamu standardizovaných zkoušek MŠMT). 
 • Znalost práce s PC, znalost programů Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint). 
 • Praxi na obsahově obdobné pozici minimálně 3 roky (v posledních 10 letech). 
 • Organizační, komunikační a prezentační schopnosti. 
 • Trestní bezúhonnost (dokládá se čestným prohlášením). 
 • Svéprávnost (dokládá se čestným prohlášením). 
 • Zdravotní způsobilost (dokládá se čestným prohlášením).

Výhodou: 

 • Praxe na obdobné pozici v akademickém prostředí či ve výzkumné organizaci. 
 • Vzdělání v sociálních vědách.

Nabízíme: 

 • Práci na 1,0 úvazek ve veřejné výzkumné instituci. 
 • Pracovní smlouvu na 1 rok s možností prodloužení na další 3 roky. 
 • 5 týdnů dovolené. 
 • Pružnou pracovní dobu. 
 • Výkon práce částečně formou home office. 
 • Poukázky na stravování. 
 • Podílet se na projektu s vysokou společenskou relevancí.

Předpokládané datum nástupu do pracovního poměru: leden 2020

Místo pracoviště: Brno Joštova 218/10, 602 00 Brno.

Požadavky na obsah přihlášky: 

 • Strukturovaný životopis s motivačním dopisem. 
 • Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. 
 • Kopie dokladu o jazykové zkoušce. 
 • Čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti. 
 • Čestné prohlášení o svéprávnosti. 
 • Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti.

Pro více informací k výběrovému řízení kontaktujte: Ing. Ivu Veselou +420 211 152 714, iva.vesela@vupsv.cz, popř. PhDr. Evu Žilay, +420 211 152 710, eva.zilay@vupsv.cz. 

V případě Vašeho zájmu doručte přihlášku s požadovanými dokumenty (osobně, elektronicky nebo poštou) nejpozději do 2. 1. 2020 (včetně) na adresu: 

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.
k rukám Ing. Ivy Veselé
Dělnická 213/12
170 00 Praha 7

Datová schránka: xy9n88n 

E-mail: vupsv@vupsv.cz 

Nedoložení výše požadovaných dokumentů může být důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení. V případě dokladů, kde je požadována kopie, musíte před konáním výběrového rozhovoru předložit k nahlédnutí originál. 

Zasláním přihlášky stvrzujete, že si nejste vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se ucházíte, znamenaly střet zájmů..

e-mail: iva.vesela@vupsv.cz
web: https://www.vupsv.cz/o-nas/kariera-vyberova-rizeni/