Koordinátor/ka financí výzkumných aktivit; veřejné zakázky (Praha)

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí je veřejnou výzkumnou institucí, s historickou 100 letou tradicí, jehož hlavní náplní je aplikovaný výzkum v oblasti práce a sociálních věcí na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni.

Vyhlašujeme opakované výběrové řízení na obsazení pracovní pozice koordinátor / koordinátorka financí výzkumných aktivit; veřejné zakázky. 

VŘ č.j.: VÚPSV/118/2020

Hlavní náplní práce je:

 • Odborná expertní podpora a poradenství ředitelce organizace a vedoucím zaměstnancům se zaměřením na oblasti:

  • financí jednotlivých výzkumných aktivit
  • veřejných zakázek
 • Koordinace a metodické vedení v oblastech financí výzkumných aktivit za celou organizaci
 • Zpracování reportů pro management organizace
 • Zabezpečení agendy veřejných zakázek organizace
 • Vyhodnocování a zlepšování aktivit, činností ve všech oblastech působnosti pracovní pozice
 • Součinnost s odd. Ekonomicko-správním v agendách financí výzkumných aktivit a vícezdrojového financování a agendy veřejných zakázek (kontext smluvních aktů ve VÚPSV)
 • Úzká součinnost s dalšími zaměstnanci organizace v oblastech souvisejících s řízením a rozvojem organizace

Požadujeme:

 • Ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (nejlépe ekonomického směru)
 • Znalost českého jazyka na úrovni rodilého mluvčího
 • Znalost anglického jazyka slovem i písmem na úrovni vyšší pokročilosti
 • Znalost finančního řízení projektů
 • Znalost zákona o veřejných zakázkách
 • Zkušenost s řízením projektů a metodickým vedením
 • Praxi v oblasti řízení a koordinace financí projektů ESF aj. dotačních programů (národních i mezinárodních)
 • Zkušenosti s vícezdrojovým financováním
 • Praktické zkušenosti s aplikací zákona o veřejných zakázkách a realizací veřejných zakázek ve veřejné správě
 • Znalost práce s PC (MS Office na velmi dobré uživatelské úrovni, Internet)
 • Organizační a komunikační schopnosti, schopnost týmové spolupráce
 • Samostatnost, spolehlivost, přesnost, pečlivost, schopnost řešit problémy v širších souvislostech
 • Strukturované a analyticko-syntetické myšlení
 • Trestní bezúhonnost (dokládá se čestným prohlášením)
 • Svéprávnost (dokládá se čestným prohlášením)
 • Zdravotní způsobilost (dokládá se čestným prohlášením)

Výhodou:

 • Zkušenost s prostředím veřejné správy, popř. i prostředím veřejných výzkumných institucí
 • Zkušenost s projektovým řízením

Nabízíme:

 • Práci na plný úvazek ve veřejné výzkumné instituci
 • Pracovní smlouvu na dobu určitou – 1 rok, s možností prodloužení na dobu neurčitou
 • 5 týdnů dovolené
 • Pružnou pracovní dobu, možnost částečně práce z domova
 • Poukázky na stravování
 • Vzdělávání v rámci systému rozvoje zaměstnanců organizace

Předpokládané datum nástupu do pracovního poměru: březen 2020, popř. dle dohody

Místo pracoviště: Dělnická 12, Praha 7 Holešovice

Požadavky na obsah přihlášky:

 • Strukturovaný životopis s motivačním dopisem
 • Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • Čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti
 • Čestné prohlášení o svéprávnosti
 • Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti

Pro více informací k výběrovému řízení kontaktujte: PhDr. Evu Žilay +420 211 152 710, eva.zilay@vupsv.cz.

V případě Vašeho zájmu doručte přihlášku s požadovanými dokumenty (osobně, elektronicky nebo poštou) nejpozději do 29. 2. 2020 (včetně) na adresu: 

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.
k rukám Ing. Ivy Veselé
Dělnická 213/12
170 00 Praha 7

Datová schránka: xy9n88n e-mail: vupsv@vupsv.cz

Nedoložení výše požadovaných dokumentů může být důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení. V případě dokladů, kde je požadována kopie, musíte před konáním výběrového rozhovoru předložit k nahlédnutí originál. Zasláním přihlášky stvrzujete, že si nejste vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se ucházíte, znamenaly střet zájmů.

 

e-mail: eva.zilay@vupsv.cz
web: https://www.vupsv.cz/o-nas/kariera-vyberova-rizeni/