Kurátor/ka pro mládež (Mělník)

Tajemník Městského úřadu Mělník vyhlašuje podle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících samosprávných celků výběrové řízení na obsazení pracovního místa: Sociální pracovník/nice oddělení sociálně právní ochrany a sociální kurately-kurátor/ka pro mládež.
 
Místo výkonu práce: Městský úřad Mělník
Platové zařazení: 10. platová třída (zákon č. 262/2006 Sb., NV č. 564/2006 Sb.)
Charakteristika vykonávané činnosti: · Zajišťuje sociálně-právní ochranu dětí (ve znění zákona č. 359/1999 Sb. v platném znění a dalších souvisejících právních norem)
 
Požadavky:
· vysokoškolské, vyšší odborné vzdělání dle zákona č. 108/2006 Sb.
· uživatelskou znalost práce na PC
· samostatnost, pečlivost, spolehlivost
· řidičský průkaz skupiny B
 
Výhodou:
· praxe v oboru sociální práce a sociálních služeb
· zkouška odborné způsobilosti
 
Předpoklady:
· bezúhonnost
· způsobilost k právním úkonům
 
Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
· přesné označení výběrového řízení
· jméno, příjmení a titul uchazeče
· datum a místo narození uchazeče
· státní příslušnost uchazeče
· místo trvalého pobytu uchazeče
· číslo občanského průkazu
· datum a podpis uchazeče
 
K přihlášce se připojí tyto doklady:
· strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
· motivační dopis
· výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
· ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
 
Pracovní poměr: doba určitá do 30.6.2015
Předpokládaný termín nástupu: únor 2014
Lhůta pro podání přihlášky: 17.1.2014
Způsob podání přihlášky: písemně na adresu Městský úřad, personální a mzdové oddělení, nám. Míru , 276 01 Mělník

e-mail: d.pavlikova@melnik.cz
web: