Lokální konzultant (Ostrava)

 
Nadace Open Society Fund Praha je nezávislou organizací, jejímž posláním je rozvíjet hodnoty otevřené společnosti a demokracie. Má více než 20 let zkušeností a patří mezi pět největších nadací v České republice. Financuje a sama také realizuje jak projekty, které usilují o systémové změny na celostátní úrovni, tak projekty, které přispívají k řešení konkrétních lokálních situací. Dlouhodobě se věnuje vzdělání dětí a mladých lidí a usiluje o uplatňování rovných šancí na kvalitní vzdělání pro všechny děti.
 
Řada studií opakovaně prokázala, že děti, které absolvují předškolní vzdělávání, obvykle dosahují lepších školních výsledků a trajektorií a v budoucnosti se lépe pracovně a společensky uplatňují. Předškolní vzdělávání má největší přínos pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, kterým pomáhá kompenzovat nedostatečně podnětné domácí prostředí a upevňuje základy pro další vzdělávací dráhu.
 
Náplň práce lokálního konzultanta v Ostravě:
 
Konzultant…
 
● zajišťuje nastavení, rozvoj a koordinaci lokálních partnerství mezi obcí (zástupci školních a sociálních odborů), MŠ, ZŠ, PPP, SPC a NNO, které v obci působí a realizují neformální vzdělávání pro děti ze sociálně vyloučeného prostředí (SVP). Jedná se o tyto obce: Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava-Radvanice, Ostrava-Vítkovice, Horní Suchá
 
● samostatně vyjednává a zprostředkovává spolupráci a komunikaci mezi lokálními partnery; zjišťuje místní potřeby a iniciativně navrhuje způsoby řešení.
 
● podílí se na vývoji plánů strategických partnerství za účelem zvyšování docházky sociálně znevýhodněných romských dětí do MŠ a ZŠ hlavního vzdělávacího proudu.
 
● podporuje partnery k vypracování účinných monitorovacích nástrojů pro hodnocení pokroku; zejména s ohledem na získávání a předávání zkušeností/znalostí a na udržitelnost.
 
● se účastní v případě možnosti setkávání vedení školských zařízení, setkávání pracovních skupin programu Inkluze Ostrava !!! organizované Magistrátem města Ostrava
 
● se bude snažit rozvíjet spolupráci s dalšími aktéry, kteří proces vzdělávání dětí ze SVP ovlivňují (Úřad práce, OSPOD, Agentura pro sociální začleňování, Magistrát města Ostrava a další)
 
● bude úzce spolupracovat s ostravskými mateřskými školami a neziskovými organizacemi podpořenými Nadací OSF
 
● pracuje pod přímou supervizí pracovníka Nadace OSF
 
 
Hlavním očekávaným výstupem zapojení lokálního konzultanta:
 
● Vytvoření lokálních strategií začleňování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do školek a škol hlavního vzdělávacího proudu
 
 
Pro uvedenou pozici požadujeme:
 
● Velmi dobrou orientaci v oblasti integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit v Ostravě
● Zkušenosti s advokační činností, prosazování politik v oblasti rovného přístupu ke vzdělávání
● Dobrá znalost fungování veřejné a státní správy
● Orientaci v příslušné legislativě (např. školský zákon)
● Znalost neziskového sektoru je výhodou
● Praxe v oblasti sociální integrace je výhodou
● Vynikající komunikační a organizační dovednosti
● Schopnost sledovat a vyhodnocovat dílčí výstupy spolupráce s lokálními partnery
● Aktivní znalost anglického jazyka
● Samostatnost a spolehlivost
● Flexibilita a ochota cestovat do Prahy
 
 
Nabízíme:
 
● Dynamickou, kreativní a smysluplnou práci
● Zajímavé pracovní prostředí soukromé nadace a přátelský tým
● Odpovídající mzdové ohodnocení
● Pracovní poměr na poloviční úvazek na dobu určitou po dobu trvání projektu
 
Konzultant bude pracovat v Ostravě bez zázemí kanceláře.
 
 
Výběrové řízení:
 
Podmínkou pro zařazení do výběrového řízení je předložení následujícího:
 
● Strukturované CV v češtině
● Motivační dopis maximálně na 1 stránku
● Jméno a kontakt (telefon a e-mail) tří osob, které mohou poskytnout reference
 
Uchazeči/uchazečky, kteří projdou prvním kolem výběrového řízení, budou pozváni na osobní pohovor.
 
Předpokládaný nástup vybraného uchazeče v první polovině měsíce května 2015.
 
Zájemce prosíme o zaslání životopisu a motivačního dopisu na e-mailovou adresu: vcasna-pece@osf.cz (do pole předmět uveďte „lokální konzultant_výběrové řízení“) a to nejpozději do 5. dubna 2015. 

e-mail: vcasna-pece@osf.cz
web: http://www.osf.cz/