Metodik kvality služeb a Metodik sociální práce (Praha)

Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády ČR hledá spolupracovníky na realizaci projektu Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb.

Jde o dvě pozice:

  • Metodik / Metodička kvality služeb (uzávěrka přihlášek: 22. duben 2020). 
  • Metodik / Metodička sociální práce (uzávěrka přihlášek: 30. duben 2020).

Podrobnosti k pozicím zde: https://www.rozvojadiktologickychsluzeb.cz/nabidka-zamestnani/

e-mail: kissova.lucia@vlada.cz
web: https://www.rozvojadiktologickychsluzeb.cz/nabidka-zamestnani/