Metodik / metodička služeb sociální prevence (Praha)

Magistrát hlavního města Prahy je největším zaměstnavatelem územní samosprávy, který nabízí profesní uplatnění v celé řadě oborů. Aktuálně hledáme nového kolegu či kolegyni na pozici metodik / metodička služeb sociální prevence v odboru sociálních věcí (kód 3284).

Úplné oznámení o výběrovém řízení naleznete na úřední desce MHMP v rubrice Volná místa a kariéra na MHMP https://deska.praha.eu/files/QWtTsA7UCM1bRZixohRGFQ==/ewTqYt89SuO3pbxpl4iloLhK1A3pbxpl4A==/vyberove%20rizeni_SOV_3284_metodik_sluzeb_soc.prevence_VR158-22.pdf

Jaká bude Vaše náplň práce

 • spolupráce při tvorbě sítě služeb sociální prevence
 • zajišťování informací o poskytování služeb sociální prevence
 • zpracovávání metodických a analytických materiálů
 • komunikace s poskytovateli služeb sociální prevence
 • propojování sítě služeb sociální prevence se systémem financování těchto služeb
 • vedení pracovních skupin

Jaké požadavky byste měl/a splňovat

 • VŠ vzdělání magisterské nebo bakalářské
 • znalost zákona o sociálních službách a dalších souvisejících předpisů
 • znalost práce na PC (MS Office)
 • komunikační dovednosti, dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu
 • organizační schopnosti
 • schopnost samostatného rozhodování, zodpovědnost

Zákonné předpoklady: Úředníkem podle § 4 zákona č.  312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se může stát fyzická osoba, která je státním občanem ČR nebo cizím státním občanem s trvalým pobytem v ČR, dosáhla věku 18 let, je plně svéprávná, bezúhonná a ovládá český jazyk.

Co Vám můžeme nabídnout 

 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platové třídě 11, možnost přiznání osobního příplatku po zkušební době, mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků (více se dozvíte z úplného oznámení o výběrovém řízení)
 • možnost občasné práce z domova
 • pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna
 • pracoviště v centru Prahy
 • podporu profesního i osobního rozvoje, další vzdělávání, mentoring a koučink
 • benefitní systém Cafeteria, příspěvek na roční jízdné MHD (Lítačka), příspěvek na stravování (elektronická stravenková karta), příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením
 • příspěvek na bydlení i možnost služebního bytu
 • podporu slaďování pracovního a rodinného života, 2 dětské skupiny a řadu dalších zajímavých zaměstnaneckých výhod

Pokud Vás nabídka zaujala, budeme se těšit na Vaši přihlášku, která je podmínkou pro zařazení a účast ve výběrovém řízení. Výčet náležitostí přihlášky a k ní požadovaných ověřených dokladů, včetně způsobu jejího podání, naleznete v úplném znění oznámení o vyhlášení výběrového řízení uveřejněném na úřední desce na www.praha.eu a kariérních stránkách Magistrátu hl. města Prahy kariera.praha.eu.

Přihlášku s přílohami je třeba doručit nejpozději dne 8. září 2022 do podatelny Magistrátu hl. města Prahy, Jungmannova č. 35/29, 111 21 Praha 1, nebo prostřednictvím datové schránky.