Metodik / metodička sociální práce (Praha)

Magistrát hlavního města Prahy je největším zaměstnavatelem územní samosprávy, který nabízí profesní uplatnění v celé řadě oborů. Aktuálně hledáme nového kolegu či kolegyni na pozici metodik / metodička sociální práce v odboru sociálních věcí (kód 3288).

Úplné oznámení o výběrovém řízení naleznete na úřední desce MHMP https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/deska/index.html?typ=19&odbor=0&strana=1&stranavel=20

Jaká bude Vaše náplň práce

 • poskytování metodické, poradenské a konzultační činnosti v oblasti sociální práce v působnosti hl. m. Prahy
 • prošetřování způsobu vyřízení stížnosti proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu v oblasti sociální práce
 • řešení stížností na úkony v oblasti sociální péče
 • komplexní kontrola výkonu státní správy na úseku sociální práce v působnosti hl. m. Prahy
 • metodické vedení sociálních kurátorů na jednotlivých městských částech
 • kontrola výkonu státní správy na úseku sociálních kurátorů (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), včetně zpracování nápravných opatření
 • pořádání porad, odborných seminářů

 Jaké požadavky byste měl/a splňovat

 • VŠ vzdělání magisterské nebo bakalářské, případně vyšší odborné vzdělání (více v oznámení o výběrovém řízení)
 • znalost související legislativy, zejména znalost zákona o sociálních službách, občanského zákoníku, správního řádu a kontrolního řádu
 • znalost práce na PC (MS Office, Internet)
 • komunikační dovednosti, schopnost jednat s lidmi
 • dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu
 • organizační schopnosti
 • proaktivní přístup

Výhodou

 • praxe v oblasti sociálních služeb
 • praxe v oblasti veřejné správy
 • znalost práce s aplikacemi OK Systému

 Zákonné předpoklady: Úředníkem podle § 4 zákona č.  312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se může stát fyzická osoba, která je státním občanem ČR nebo cizím státním občanem s trvalým pobytem v ČR, dosáhla věku 18 let, je plně svéprávná, bezúhonná a ovládá český jazyk.

Další předpoklady pro výkon práce

 • prokázání zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti na úseku sociálních služeb (více v oznámení o výběrovém řízení)

Co Vám můžeme nabídnout 

 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platové třídě 11, základní plat v rozmezí od 22.980 Kč až 33.790 Kč podle započitatelné praxe, možnost přiznání osobního příplatku po zkušební době, mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků (více se dozvíte z úplného oznámení o výběrovém řízení)
 • pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna
 • po zapracování možnost občasné práce z domova
 • pracoviště v centru Prahy
 • podporu profesního i osobního rozvoje, další vzdělávání, mentoring a koučink
 • benefitní systém Cafeteria, příspěvek na roční jízdné MHD (Lítačka), příspěvek na stravování (elektronická stravenková karta), příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením
 • příspěvek na bydlení i možnost služebního bytu
 • podporu slaďování pracovního a rodinného života, 2 dětské skupiny a řadu dalších zajímavých zaměstnaneckých výhod

Pokud Vás nabídka zaujala, budeme se těšit na Vaši přihlášku, která je podmínkou pro zařazení a účast ve výběrovém řízení. Výčet náležitostí přihlášky a k ní požadovaných ověřených dokladů, včetně způsobu jejího podání, naleznete v úplném znění oznámení o vyhlášení výběrového řízení uveřejněném na úřední desce na www.praha.eu a kariérních stránkách Magistrátu hl. města Prahy kariera.praha.eu. 

Přihlášku s přílohami je třeba doručit nejpozději dne 11. srpna 2022 do podatelny Magistrátu hl. města Prahy, Jungmannova č. 35/29, 111 21 Praha 1, nebo prostřednictvím datové schránky. 

Neodpovídejte, prosím, prostřednictvím odpovědního formuláře na této stránce, nabídky zaslané přes odpovědní formulář nebudou bohužel do výběrového řízení zařazeny.