Poradenský Pracovník / pracovnice Ambulantního centra Laxus (Pardubice)

Laxus z.ú. je poskytovatelem registrovaných sociálních služeb, certifikovaných adiktologických a preventivních služeb. Zakládáme si na odbornosti, kvalifikaci a celoživotním vzdělávání pracovníků. Vyhledáváme a tvoříme nové přístupy. Klient je pro nás rovnoprávným a respektovaným partnerem, nikoli pasivním příjemcem služeb. Zohledňujeme jeho možnosti, schopnosti a vlastní rozhodnutí.
Co děláme:
Ambulantní centrum poskytuje sociální a adiktologické poradenství a léčbu lidem ohroženým důsledky užívání návykových látek (nelegálních drog, alkoholu a procesuální závislostí) dále i poskytování poradenství osobám blízkým.
Náplní práce je přímá spolupráce s klienty centra usilujícími o změnu životního stylu, vedení dokumentace, účast na chodu centra, účast na poradách a supervizích.

Co od Vás očekáváme:

 věk alespoň 25 let,
 vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělávání v oborech adiktologie, psychologie, speciální pedagogika nebo příbuzných oborech
 základní orientaci v sociálních a adiktologických službách,
 schopnost komunikace a práce s lidmi,
 vyjasněný vztah k návykovým látkám a k jejich užívání
 absolvovaný/započatý psychoterapeutický výcvik výhodou,
 praxe v oboru výhodou.

Co Vám můžeme nabídnout:
 úvazek 1,0
 zázemí profilované organizace v oboru adiktologických a sociálních služeb,
 možnost spolupodílet se na odborném rozvoji centra,
 know-how profesionální sociální služby,
 stabilní zaměstnání s ohodnocením odpovídajícím standardu a kvalitě odvedené práce,
 možnost dalšího vzdělávání,
 týmovou práci pod supervizí a metodickým vedením.

Pokud do toho chcete jít s námi, pošlete své CV a motivační dopis na adresu kabelova@laxus.cz včetně informace, že souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů pro účely výběrového řízení na tuto pozici.