Redaktor časopisu Fórum sociální politiky (Praha)

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí

(veřejná výzkumná instituce, s historickou 100 letou tradicí, jehož hlavní náplní je aplikovaný výzkum v oblasti práce a sociálních věcí na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni)

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice

Redaktor časopisu Fórum sociální politiky

e-mail: vupsv@vupsv.cz
web: https://www.vupsv.cz/o-nas/kariera-vyberova-rizeni/