Referent/referentka náhradní rodinné péče (Praha)

Magistrát hlavního města Prahy vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta / referentky náhradní rodinné péče v odboru správních činností ve zdravotnictví a sociální péči.

Nabízíme:

 • stabilní zázemí úřadu územní samosprávy s pracovištěm v centru Prahy
 • pružnou pracovní dobu • osobní příplatek po zkušební době
 • podporu profesního i osobního rozvoje, systém dalšího vzdělávání, možnost využití programu mentoringu a koučinku
 • 5 týdnů dovolené
 • 3 dny zdravotního volna (sick days)
 • příspěvek na roční jízdné městskou hromadnou dopravou (Lítačka)
 • podporu slaďování pracovního a rodinného života, zařízení péče o děti zaměstnanců – dětská skupina
 • příspěvek na stravování formou stravenek
 • příspěvek na rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na kulturní a sportovní vyžití … a řadu dalších zajímavých zaměstnaneckých výhod.

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice nebo vysokoškolské vzdělání nejméně v bakalářském studijním programu v jiné oblasti za podmínky následného prokázání odborné způsobilosti vykonáním zkoušky u Ministerstva vnitra ČR po přijetí do pracovního poměru při současném splnění podmínek pro odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka
 • znalost související legislativy
 • komunikační dovednosti, organizační schopnosti, samostatnost a zodpovědný přístup

Stručná náplň práce: Odborné posuzovaní žadatelů a dětí pro potřeby zprostředkování náhradní rodinné péče, výběr vhodných osvojitelů a pěstounů pro konkrétní dítě, včetně zajišťování poradenské pomoci osvojitelům a pěstounům. Zajišťování metodických a analytických činností na úseku náhradní rodinné péče.

Pracovní poměr na dobu neurčitou, plný pracovní úvazek, nástup dle dohody. V platové třídě 11 podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění.

Bližší informace o podmínkách výběrového řízení a požadavcích naleznete na www.praha.eu v rubrice Volná pracovní místa a na úřední desce Magistrátu hl. města Prahy. Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 8. března 2019 v podatelně Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1. 

e-mail: kariera.magistrat@praha.eu
web: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/volna_pracovni_mista/index.html