Sociální pracovnice Brno

Absolventka bakalářského programu Sociální práce Univerzity Jana Evangelsty Purkyně a v současné době studentka magisterského stupně Masarykovy univerzity hledá práci na částečný úvazek v Brně. Praxe absolvovaná na orgánu sociálně-právní ochrany dětí v Litomyšli;, v kojeneckém ústavu a dětském domovu Svitavy; organizace Klíč pro rodinu v Brně jako asistentka v rodině.

e-mail: Anetka.svec@seznam.cz
web: index.php?sekce=51