Sociální pracovnice / pracovník (Hradec Králové)

Salinger, z. s. vypisuje výběrové řízení na pozici Sociální pracovnice / pracovník ve středisku Triangl.

Datum nástupu: 1. 12. 2019 nebo dle dohody

Místo výkonu práce: Hradec Králové (kancelář), Královéhradecký kraj (terén) 

Stručná charakteristika pozice:

 • pracuje s ohroženými dětmi a s jejich rodinami převážně v terénu, v jejich přirozeném prostředí – v programu Sanace rodiny;
 • poskytuje sociální služby a činnosti v rámci sociálně právní ochrany dětí;
 • jedná se zájemci o službu, uzavírá smlouvy, realizuje individuální plánování a vyhodnocování v rámci přímé práce;
 • spolupracuje s návaznými organizacemi;
 • zpracovává administrativu spojenou s výkonem přímé práce;

Nabízíme:

 • práci na úvazek 1,0 nebo možnost zkráceného úvazku;
 • pestrou, zajímavou a kreativní práci v sociální oblasti;
 • podporující a přátelský tým;
 • prostor pro seberealizaci ve stabilní organizaci;
 • pružnou pracovní dobu;
 • zaškolení, pravidelné supervize, intervize a metodické konzultace;
 • benefity: 25 dní dovolené, 3 dny indispozičního volna.

Požadujeme:

 • VŠ nebo VOŠ v oboru sociální práce, sociální nebo speciální pedagogika dle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů;
 • schopnost pracovat v týmu i samostatně, spolehlivost a dobré komunikační dovednosti;
 • chuť k dalšímu vzdělávání a profesnímu rozvoji;
 • řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič;
 • práce na PC na uživatelské úrovni;
 • trestní bezúhonnost.

Náležitosti přihlášky do výběrového řízení:

 • strukturovaný životopis s prohlášením: „Souhlasím s poskytnutím osobních údajů uvedených v tomto životopise a jejich schraňováním pro účely výběrového řízení Salinger, z. s.“
 • motivační dopis v rozsahu 0,5 – max. 1 A4 s osnovou:

  • Jaká je vaše motivace pro práci ve středisku Triangl?
  • Co pro vás znamená práce s rodinou a co vnímáte jako její nedílnou součást?
  • Jak/ Čím můžete přispět k činnosti střediska?
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti, popř. výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců.

Přihlášky zasílejte do 8. 11. 2019 na e-mail: triangl@salinger.cz.
Předpokládaný termín výběrového řízení je 13. 11. 2019.
K ústnímu pohovoru budou pozváni/y pouze vybraní/é uchazeči/ky.


Zasláním životopisu vyjadřujete souhlas s použitím svých osobních údajů za účelem výběrového řízení.
Salinger, z.s. si vyhrazuje právo prodloužit výběrové řízení, případně neobsadit pracovní pozici, pokud
uchazeči/ky nenaplní očekávání organizace.


Pokud nebude přihláška obsahovat výše uvedené náležitosti, nebude uchazeč
přizván k výběrovému řízení. Osobní dokumenty uchazečů se bezprostředně po ukončení
výběrového řízení vracejí na základě žádosti zpět uchazečům nebo se skartují.

Kontakt:

Mgr. Petra Kalmusová
vedoucí střediska Triangl
triangl@salinger.cz
mobil: 774 807 011 

e-mail: triangl@salinger.cz
web: https://www.salinger.cz/chci-pracovat-v-salingeru