Sociální pracovnice/pracovník NZDM (Hr. Králové)

PROSTOR PRO, o. s. vypisuje výběrové řízení na pozici sociální pracovnice / pracovník NZDM KLÍDEK na úvazek 1,0

Stručná charakteristika náplně práce:
Sociální práce v nízkoprahovém klubu a v ulicích města Hradec Králové zaměřená na cílovou skupinu dětí a mládeže ve věku 13 – 22 let, kteří jsou ohroženi sociálně nežádoucími jevy nebo žijí rizikovým způsobem života.
– Administrativa související s poskytovanými službami
– Spolupráce se školami a návaznými institucemi
– Další činnost spojená s realizací programu NZDM KLÍDEK
– Práce probíhá převážně v odpoledních a večerních hodinách.
 

Požadujeme:
– Vzdělání a odborná způsobilost dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách – VOŠ, VŠ sociální práce a příbuzné obory (prosím, šetřete náš čas a tento požadavek respektujte – uchazeči nesplňující požadavek na vzdělání budou z výběrového řízení vyloučeni).
– Trestní bezúhonnost (nutné doložit čestným prohlášením při výběrovém řízení a výpisem z Rejstříku trestů při nástupu)
– Znalost a dovednost metod a technik práce využívaných v nízkoprahových sociálních službách pro děti a mládež (kontaktní práce, práce v terénní formě, zásady skupinové práce a skupinové dynamiky, zážitková pedagogika, volnočasové aktivity, prevence sociálně nežádoucích jevů atd.)
– Schopnost otevřené komunikace s klienty na různá témata, přijímání klientů napříč celým spektrem cílové skupiny (nediskriminační chování)
– Orientace v subkulturách, povědomí o všeobecném dění ve společnosti
– Schopnost rozpoznat zakázku klienta a vést individuální rozhovor s klientem směřující k vyřešení jeho zakázky,
– Schopnost spolupráce a komunikace v týmu, umění přijímat a poskytovat zpětnou vazbu
– Schopnost sebereflexe a práce na sobě
– Znalost vlastních hranic a schopnost zacházení s nimi
– Schopnost odpovídajícího jednání s rodiči klientů a návaznými institucemi
– Znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, práce s internetovou sítí)
– Výhodou zkušenost v oboru či z práce s dětmi a mládeží
– Orientace v zákoně 2006/108 Sb. o sociálních službách a Standardech kvality sociálních služeb.
– Věk min. 22 let

Nabízíme:
– Příjemné pracovní prostředí
– Vstřícnou personální politiku a kulturu organizace
– Kreativní zaměstnání
– Práci v profesionálním týmu
– Další vzdělávání v oboru.

Obsah přihlášky:
– Motivační dopis (v rozsahu max. A4),
– Strukturovaný životopis s uvedením profesních předpokladů, včetně kontaktních údajů a údajů o odborných znalostech a dovednostech,
– Prohlášení uchazeče v následujícím znění: Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám, ve smyslu Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k jejich zpracování.

Kontakt:
Bc. Simona Zatloukalová, e-mail: zatloukalova@prostorpro.cz, tel: 495 262 202, 734 575 710.

Zájemci mohou zasílat přihlášky do výběrového řízení e-mailem do 3. 2. 2013. Nástup možný od poloviny února 2013. Další informace o naší organizaci a poskytovaných službách naleznete na www.prostorpro.cz.

e-mail:
web: