Sociální pracovník/ce (Nové Město na Moravě)

 
Centrum Zdislava hledá vhodné kandidáty na pozici sociálního pracovníka.
 
Kvalifikační požadavky:
 • vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu v oborech zaměřených na sociální práci, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost, speciální pedagogiku
 • nebo vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském nebo magisterském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, speciální pedagogiku
Koho hledáme:
 • komunikativního kolegu/kolegyni, který umí pracovat jak týmově tak samostatně s klienty
 • empatického člověka, který si dokáže vymezit hranice své a hranice sociální služby
 • někoho, kdo umí operativně reagovat a řešit náhle vyvstalé situace
 • přátelského spolupracovníka s dobrým zdravotním stavem, psychickou odolností a schopností zvládat stres
Požadované znalosti a dovednosti:
 • orientace v problematice poskytování sociálních služeb
 • aktivní a samostatná práce na PC (Word, Excel, Outlook, internet)
 • orientace v zákonech, které se vztahují k výkonu pracovního místa
 • znalost standardů kvality sociálních služeb
 • řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič
Nabízíme:
 • pracovní pozice je na úvazek 1,0 jako zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou a to nejdéle do března 2018
 • nástup do 30. června 2016, případně dle dohody
 • platové podmínky- platová třída 8
 • příjemné pracovní prostředí
 • možnost dalšího vzdělávání a osobního rozvoje
 • individuální supervizi
 • pestrou a smysluplnou práci
Náplň práce:
 • přímá práce s klienty včetně pomoci při zajišťování péče o osobu klienta (hygiena, stravování apod.)
 • vedení aktivizačních činností
 • zastávání funkce klíčového pracovníka (individuální plánování, vedení dokumentace klienta apod.)
 • provádění dílčích odborných sociálních prací včetně zajišťování standardní dokumentace
 • řešení dílčích sociálně-právních problémů (provádění sociálního šetření apod.)
Místo výkonu práce: Centrum Zdislava, Radnická 350, Nové Město na Moravě
 
Žádost o pracovní pozici se souhlasem ke zpracování osobních údajů dle zákona 101/2000 Sb., životopis a motivační dopis posílejte na adresu zdislava@nmnm.cz.
 
Termín uzávěrky prvního kola výběrového řízení je 20. 5. 2016. V případě, že bude uchazeč pozván k osobnímu pohovoru, který se uskuteční ve dnech 27. 5. a 30. 5. 2016, musí dodat úředně ověřenou kopii dosaženého vzdělání a výpis evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců).
 
Centrum Zdislava si vyhrazuje právo neobsadit pracovní pozici v případě, že uchazeči nenaplní očekávání organizace.

e-mail:
web: