Sociální pracovník do NZDM (Hradec Králové)

 
PROSTOR PRO, o.p.s. vypisuje výběrové řízení na pozici sociální pracovnice / pracovník NZDM KLUBÍK na úvazek 1,0 s nástupem k 5. 10. 2015
 
Stručná charakteristika náplně práce:
 • sociální práce v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež zaměřená na cílovou skupinu dětí ve věku 8 – 13 let, které jsou ohroženy sociálně nežádoucími jevy nebo žijí rizikovým způsobem života,
 • administrativa související s poskytovanými službami,
 • spolupráce s rodiči, školami a návaznými institucemi,
 • další činnost spojená s realizací programu NZDM KLUBÍK,
 • práce probíhá převážně v odpoledních a večerních hodinách.

Požadujeme:

 • vzdělání a odborná způsobilost dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách – min. VOŠ, VŠ sociální práce a příbuzné obory (prosím, šetřete náš čas a tento požadavek respektujte – uchazeči nesplňující požadavek na vzdělání budou z výběrového řízení vyloučeni).
 • věk min. 22 let,
 • trestní bezúhonnost (nutné doložit čestným prohlášením při výběrovém řízení a výpisem z Rejstříku trestů při nástupu),
 • znalost a dovednost metod a technik práce využívaných v nízkoprahových sociálních službách pro děti a mládež (kontaktní práce, zásady skupinové práce a skupinové dynamiky, zážitková pedagogika, volnočasové aktivity, prevence rizikových projevů chování atd.),
 • schopnost otevřené komunikace s klienty na různá témata, přijímání klientů napříč celým spektrem cílové skupiny (nediskriminační chování),
 • schopnost spolupráce a komunikace v týmu, umění přijímat a poskytovat zpětnou vazbu,
 • schopnost sebereflexe a práce na sobě,
 • znalost vlastních hranic a schopnost zacházení s nimi,
 • znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, práce s internetovou sítí),
 • orientace v zákoně 2006/108 Sb. o sociálních službách a Standardech kvality sociálních služeb.
 • Výhodou zkušenost v oboru či z práce s dětmi a mládeží.

Nabízíme:

 • příjemné pracovní prostředí,
 • odborné zaškolení,
 • vstřícnou personální politiku a kulturu organizace,
 • kreativní zaměstnání,
 • práci v profesionálním týmu,
 • práce pod supervizí,
 • další vzdělávání v oboru.

Obsah přihlášky:

 • motivační dopis („Co očekávám od dané pozice a co mohu nabídnout“, v rozsahu max. A4),
 • strukturovaný životopis s uvedením profesních předpokladů, včetně kontaktních údajů a údajů o odborných znalostech a dovednostech,
 • prohlášení uchazeče v následujícím znění: Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám, ve smyslu Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k jejich zpracování.

Kontakt: Bc. Gabriela Lepková, DiS. e-mail: lepkova@prostorpro.cz tel: 495 262 202, 734 574 710. Zájemci mohou zasílat přihlášky do výběrového řízení e-mailem nejpozději 25. 9. 2015. Vybraní zájemci budou pozváni k osobnímu pohovoru, který se bude konat průběžně dle zaslaných přihlášek. Nástup možný od 5. října 2015. Další informace o naší organizaci a poskytovaných službách naleznete na www.prostorpro.cz.

e-mail: lepkova@prostorpro.cz
web: www.prostorpro.cz