Sociální pracovník NZDM (Hradec Králové)

 
Prostor pro, o.p.s. vypisuje výběrové řízení na pozici sociální pracovnice/pracovník NZDM Klubík na úvazek 1,0 s nástupem od srpna 2016.
 
Stručná charakteristika náplně práce:
 • sociální práce v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež (ambulantní i terénní forma) zaměřená na cílovou skupinu dětí ve věku 8 – 13 let, které jsou ohroženy rizikovými projevy chování nebo žijí rizikovým způsobem života
 • administrativa související s poskytovanými službami
 • spolupráce s rodiči, školami a návaznými institucemi
 • další činnost spojená s realizací programu NZDM KLUBÍK
 • práce probíhá převážně v odpoledních a večerních hodinách

Vzdělání:

 • vzdělání a odborná způsobilost dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách – min. VOŠ, VŠ sociální práce a příbuzné obory (prosím, šetřete náš čas a tento požadavek respektujte – uchazeči nesplňující požadavek na vzdělání budou z výběrového řízení vyloučeni)

Požadujeme:

 • věk min. 22 let
 • trestní bezúhonnost (nutné doložit čestným prohlášením při výběrovém řízení a výpisem z Rejstříku trestů při nástupu)
 • znalost a dovednost metod a technik práce využívaných v nízkoprahových sociálních službách pro děti a mládež (kontaktní práce, zásady skupinové práce a skupinové dynamiky, zážitková pedagogika, volnočasové aktivity, prevence rizikových projevů chování atd.)
 • schopnost otevřené komunikace s klienty na různá témata, přijímání klientů napříč celým spektrem cílové skupiny (nediskriminační chování)
 • schopnost spolupráce a komunikace v týmu, umění přijímat a poskytovat zpětnou vazbu
 • schopnost sebereflexe a práce na sobě
 • znalost vlastních hranic a schopnost zacházení s nimi
 • aktivní a zodpovědný přístup k práci
 • znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, práce s internetovou sítí)
 • orientace v zákoně 2006/108 Sb. o sociálních službách a Standardech kvality sociálních služeb
 • výhodou je zkušenost v oboru či z práce s dětmi a mládeží

Nabízíme:

 • příjemné pracovní prostředí a práci v zavedené organizaci
 • odborné zaškolení
 • vstřícnou personální politiku a kulturu organizace
 • zajímavé a kreativní zaměstnání
 • prostor pro vlastní tvořivost a seberealizaci
 • práci v profesionálním týmu
 • profesní podporu (pravidelné supervize, intervize, metodické vedení)
 • 25 dnů dovolené v roce
 • částečně pružnou pracovní dobu
 • další vzdělávání v oboru, stáže v obdobných zařízeních
 • další zaměstnanecké benefity (např. příspěvek na stravování, sick days)

Obsah přihlášky:

 • strukturovaný životopis s uvedením profesních předpokladů, včetně kontaktních údajů a údajů o odborných znalostech a dovednostech
 • motivační dopis („Co očekávám od dané pozice a co mohu nabídnout“ a zamyšlení na téma „V čem vnímám důležitost práce NZDM“, v rozsahu max. A4)
 • prohlášení uchazeče v následujícím znění: Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám, ve smyslu Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k jejich zpracování

Kontakt:

Bc. Gabriela Lepková, DiS.
tel: 495 262 202, 734 574 710

Zájemci mohou zasílat přihlášky do výběrového řízení e-mailem nejpozději 12. 7. 2016. Vybraní zájemci budou pozváni k osobnímu pohovoru, který se bude konat 15. 7. Nástup možný od srpna 2016. Další informace o naší organizaci a poskytovaných službách naleznete na www.prostorpro.cz.

e-mail:
web: