Sociální pracovník OSPOD (Praha)

Městská část Praha 12 – Úřad městské části Praha 12 přijme sociálního pracovníka na odbor sociálních věcí – oddělení péče o rodinu a děti. 

Požadavky na uchazeče dle zákona o úřednících územních samosprávných celků:

 • občan ČR (nebo cizi štátni občan s trvalým pobytem v ČR
 • nutnost ovládat český jazyk),
 • fyzická osoba, která dosáhla minimálně 18 let věku,
 • plná svéprávnost,
 • bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fýzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena).

Další požadavky:

 • stupeň vzdělání – vysokoškolské vzděláni v bakalářském studijnim programu nebo vyšší odborné vzdělání splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon povolání sociálního pracovníka podle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve zněni pozdějších předpisů;
 • obor – zaměření vzdělání sociálni práce, sociálni pedagogika, sociálně-právni činnost, sociálni a humanitárni práce, charitni a sociálni činnost, sociálni patologie, speciálni pedagogika, sociálni péče, sociálni politika;
 • praxe v oblasti sociálně-právni ochrany dětí nebo sociálních služeb vítána
 • výhodou absolvovaný psychoterapeutický sebezkušenostni výcvik; 
 • výborná uživatelská znalost práce s PC (Word, Excel, PowerPoint, Internet); 
 • zkouška zvláštni odborné způsobilosti pro správni činnost pri sociálně-právní ochraně dětí výhodou (nutnost složení zkoušky do 18 měsíců od uzavření pracovního poměru); 
 • řidičský průkaz skupiny ,,B” výhodou; 
 • další dovednosti a osobnostní předpoklady: psychická odolnost, flexibilita; spolehlivost, organizační a komunikační schopnosti, samostatnost a přesnost.

Zaujala-li Vás tato nabidka práce, zašlete svůj strukturovaný životopis nejpozději do 17.12.2018 na e-mailovou adresu nebo poštou na adresu: Městská část Praha 12 – Úřad městské části Odbor lidských zdrojů a platů k rukám Marcely Balounové. Adresa: Písková 830/25, 143 00 Praha 4 – Modřany Obálku označte slovy: ,,sociálni pracovník/ice”‘.

e-mail: balounova.marcela@.prahal2.cz
web: http://www.praha12.cz/assets/File.ashx?id_org=80112&id_dokumenty=65782&fbclid=IwAR2xrMKPTUitLM6eKVOW3chp3b1f2KFZXdJwrSsydj0MvWkWN1SDCeNKTBk