Sociální pracovník / pracovnice – case manažer / manažerka na dobu určitou (Praha)

Magistrát hlavního města Prahy hledá nové kolegyně a kolegy na volné pozice sociální pracovník / pracovnice – case manažer / manažerka v odboru sociálních věcí  ( kód 3365). Pracovní poměr bude uzavřen na dobu určitou, po dobu realizace projektu podpořeného z OP Zaměstnanost .

Stručná náplň práce:

 • sociální práce zaměřená na jednotlivce, rodiny a skupiny se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení nebo výskytem problémů v osobním nebo sociálním vývoji v rámci projektu „Transformace systému péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a byli umisťováni do zařízení mimo HMP, včetně posílení kapacit péče v hl. m. Praze“
 • vyhledávání jedinců či skupin osob ohrožených nepříznivou sociální situací v jejich přirozeném prostředí,
 • mapování potřeb, cílů a přání osob a sestavení individuálního plánu podpory/péče pomocí přístupu zaměřeného na člověka
 • spolupráce se zapojenými městskými částmi v rámci sociální práce
 • koordinace činností mezi zástupci sociálních služeb a obecní sociální práce
 • případová koordinace podpory/péče pomocí zprostředkování adekvátních služeb a pomoci (dávky, pomůcky, služby aj.) a podpora jednotlivce při jednání se zainteresovanými subjekty v podpoře klienta
 • vytváření strategických rozvojových dokumentů projektu
 • nabídka základního i odborného sociální poradenství a edukace cílové skupině, pečujícím rodinám, a dalším relevantním subjektům

Bližší informace o pracovní náplni naleznete v úplném oznámení v přehledu volných míst na kariérních stránkách kariera.praha.eu.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru

 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
 • občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk
 • plná svéprávnost
 • bezúhonnost

Požadavky

 •  vysokoškolské vzdělání Mgr. / Bc. nebo VOŠ vzdělání při současném splnění podmínek pro odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka (§ 110  odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
 • znalost zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
 • velmi dobrá znalost práce na PC (MS Office, zejm. Word, Excel, PowerPoint; Internet)
 • výborné komunikační schopnosti a dovednosti, včetně vyjadřovacích schopností v písemném projevu
 • samostatné rozhodování a řešení problémů, analytické schopnosti
 • výhodou praktická zkušenost s podporou lidí s duševním onemocněním nebo dětí s mentálním postižením / dětí s duševním onemocněním

Vítána

 • odborná způsobilost pro výkon správní činnosti na úseku sociálních služeb

 Nabízíme

 • pracovní poměr na dobu určitou po dobu realizace projektu (nejdéle do 30. 6. 2022)
 • Platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platové třídě1) 11, struktura platu: základní plat (22.980 Kč až 33.790 Kč podle započitatelé praxe), osobní příplatek po zkušební době (do výše 16.890 Kč), mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků
 • pružnou pracovní pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, 3 dny indispozičního volna
 • podporu profesního i osobního rozvoje, systém dalšího vzdělávání, možnost využití programu mentoringu a koučinku
 • podporu slaďování pracovního a rodinného života, možnost využití dvou dětských skupin pro děti zaměstnanců
 • systém Cafeteria
 • příspěvek na roční jízdné městskou hromadnou dopravou (Lítačka)
 • příspěvek na stravování formou elektronické stravenkové karty
 • příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením
 • pracoviště v centru Prahy

Písemné nabídky se strukturovaným profesním životopisem v českém jazyce prosím zasílejte do 12. července 2021 na adresu kariera.magistrat@praha.eu. Do předmětu zprávy uveďte: „Volné místo na dobu určitou – sociální pracovník / pracovnice – case manažer / manažerka /SOV//3365/VM29/21/Se“

 Neodpovídejte, prosím, prostřednictvím odpovědního formuláře na této stránce, nabídky zaslané přes odpovědní formulář nebudou bohužel do výběrového řízení zařazeny. 

 Více informací o odměňování, dalších pracovních podmínkách a zaměstnaneckých benefitech naleznete na našich kariérních stránkách

 Úplné oznámení naleznete na úřední desce nebo kariérních stránkách Magistrátu hl. města Prahy http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/kariera/index.html.