Sociální pracovník / pracovnice (Hradec Králové)

PROSTOR PRO, o.p.s. vypisuje výběrové řízení na pozici sociální pracovnice / pracovník NZDM KLÍDEK na úvazek 1,0. 

Stručná charakteristika náplně práce:

 • sociální práce v nízkoprahovém klubu a v ulicích města Hradec Králové (ambulantní a terénní forma práce) zaměřená na cílovou skupinu dětí a mládeže ve věku 13 – 22 let, kteří jsou ohroženi sociálně nežádoucími jevy nebo žijí rizikovým způsobem života
 • administrativa související s poskytovanými službami,
 • činnost spojená s realizací programu NZDM KLÍDEK (např. spolupráce se školami a návaznými institucemi),
 • práce probíhá převážně v odpoledních a večerních hodinách.

Vzdělání:

 • vzdělání a odborná způsobilost dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách – min. VOŠ, VŠ sociální práce a příbuzné obory (prosím, šetřete náš čas a tento požadavek respektujte – uchazeči nesplňující požadavek na vzdělání budou z výběrového řízení vyloučeni).

Požadujeme:

 • věk min. 22 let,
 • trestní bezúhonnost (nutné doložit čestným prohlášením při výběrovém řízení a výpisem z Rejstříku trestů při nástupu),
 • znalost a dovednost metod a technik práce využívaných v nízkoprahových sociálních službách pro děti a mládež (kontaktní práce, práce v terénní formě, zásady skupinové práce a skupinové dynamiky, zážitková pedagogika, volnočasové aktivity, prevence sociálně nežádoucích jevů atd.),
 • schopnost otevřené komunikace s klienty na různá témata, přijímání klientů napříč celým spektrem cílové skupiny (nediskriminační chování),
 • schopnost spolupráce a komunikace v týmu, umění přijímat a poskytovat zpětnou vazbu,
 • schopnost sebereflexe a práce na sobě,
 • znalost vlastních hranic a schopnost zacházení s nimi,
 • znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, práce s internetovou sítí),
 • orientace v zákoně 2006/108 Sb. o sociálních službách a Standardech kvality sociálních služeb.

Výhodou:

 • • zkušenost v oboru či z práce s dětmi a mládeží,
 • • zkušenost s terénní formou práce.

Nabízíme:

 • příjemné pracovní prostředí,
 • odborné zaškolení,
 • vstřícnou personální politiku a kulturu organizace,
 • kreativní zaměstnání,
 • práci v profesionálním týmu,
 • práce pod supervizí,
 • další vzdělávání v oboru.

Obsah přihlášky:

 • motivační dopis („Co očekávám od dané pozice a co mohu nabídnout“, v rozsahu max. A4),
 • strukturovaný životopis s uvedením profesních předpokladů, včetně kontaktních údajů a údajů o odborných znalostech a dovednostech,
 • prohlášení uchazeče v následujícím znění: Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám, ve smyslu Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k jejich zpracování.

Kontakt: Bc. Gabriela Lepková, DiS. e-mail: lepkova@prostorpro.cz tel: 495 262 202, 734 574 710.

Zájemci mohou zasílat přihlášky do výběrového řízení e-mailem do 22. 12. 2014. Vybraní zájemci budou pozváni k osobnímu pohovoru.

Nástup možný od 19. ledna 2015. Další informace o naší organizaci a poskytovaných službách naleznete na www.prostorpro.cz.

e-mail: lepkova@prostorpro.cz
web: http://www.prostorpro.cz/