Sociální pracovník/pracovnice (Semily)

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice sociálního pracovníka v oblasti služeb pro osoby se zdravotním postižením a seniory.
 
Místo výkonu práce: Semily
Pracovní úvazek: plný
 
Kvalifikační předpoklady:
 
• způsobilost k právním úkonům
• trestní bezúhonnost
• zdravotní způsobilost
• vysokoškolské příp. vyšší odborné vzdělání v sociální oblasti dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb.
 
Požadavky:
 
• komunikativnost a schopnost empatie
• odpovědnost, spolehlivost, vstřícnost a časová flexibilita
• psychická odolnost
• schopnost pracovat v týmu
• uživatelskou znalost práce na PC (Word, Excel, internet, e-mail atd.)
• ochota cestovat (zejména v rámci Libereckého kraje)
 
Nabízíme:
 
• smysluplnou práci v neziskovém sektoru
• příjemný pracovní kolektiv
• možnost dalšího profesního rozvoje
• pravidelné supervize
• odpovídající platové ohodnocení od 16 000,-Kč
 
V případě zájmu doručte své nabídky obsahující:
• motivační dopis
• strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
• výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 
To vše poštou na adresu: Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s, Zahradní 415/10, 460 01 Liberec XI – Růžodol I nebo e-mailem na adresu: czplk@volny.cz.
 
Termín pro zasílání nabídek: 24. 10. 2015 Pozvaní účastníci výběrového řízení absolvují psychologické testy a ústní pohovor. Předpokládaný nástup: listopad 2015 Případné další informace u p. Leška na tel. 731 653 001 Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit, a to i bez udání důvodu.

e-mail: czplk@volny.cz
web: www.czplk.cz