Sociální pracovník/pracovnice v NZDM (Praha)

Občanské sdružení Neposeda vypisuje výběrové řízení na pozici: sociální pracovník/pracovnice v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež HoPo.
 
Nástup: ihned
Výše úvazku: 0, 5 úvazku – pracovní poměr na dobu určitou
 
Náplň práce:
• sociální práce a sociálně pedagogická činnost s dospívajícími ohroženými sociálně negativními jevy ve věku 11 – 18 let
• kontaktní práce a poradenství v ambulantní i terénní formě
• příprava a vedení skupinových aktivit
• vedení příslušné dokumentace a další administrativní činnosti
• metodická a koncepční činnost
• spolupráce s návaznými službami a institucemi
 
Požadujeme:
• vzdělání a odborná způsobilost dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách
• orientace v problematice principů a fungování NZDM, znalost standardů kvality sociálních služeb
• smysl pro týmovou spolupráci i schopnost samostatné práce 
• ochotu pracovat v odpoledních a večerních hodinách
• sebereflexi, aktivní přístup, flexibilitu, kreativitu
• otevřenost, komunikativnost, dobré organizační a komunikační schopnosti
• trestní bezúhonnost
• věk minimálně 21 let
 
Nabízíme: 
• možnost dalšího odborného růstu a profesního rozvoje
• zaškolení a odbornou podporu (supervize, metodické vedení)
• podporu vašeho samostatné rozhodování, iniciativní a kreativní přístup
• profesionální přístup s přátelskou a otevřenou atmosférou
• platové ohodnocení odpovídající sociálním službám
• zavedený systém zaměstnaneckých benefitů
 
Uvítáme: 
• pracovní zkušenost v oboru nízkoprahových sociálních služeb
• absolvované nebo zahájené dlouhodobé kurzy/ výcviky související s nabízenou pozicí (např. výcvik v kontaktní práci, výcvik v krizové intervenci, výcvik pro realizátory primární prevence aj.) 
 
Nutnou podmínkou k zařazení do výběrového řízení je zaslání následujících dokumentů na email: vanda@neposeda.org
• strukturovaný životopis 
• motivační dopis (proč jste vhodným kandidátem, jaké jsou vaše zkušenosti v oblasti práce s cílovou skupinou, dosavadní zkušenosti, co mě zaujalo na organizaci a zařízení, co mohu nabídnout, kam chci zařízení směřovat. 
 
Výběrové řízení je tříkolové. Vybraní uchazeči budou kontaktováni e-mailem anebo telefonicky, aby se dostavili k osobnímu pohovoru. Nástup je možný od prosince 2013. Organizace si vyhrazuje právo vyhlásit nové výběrové řízení, pokud nebude vybrán vhodný kandidát. 
 
Kontaktní osoba: Vanda Zemanová, vanda@neposeda.org, tel. 734 314 461. Informace o organizaci naleznete zde: www.neposeda.eu
 

e-mail: vanda@neposeda.org
web: www.neposeda.eu