Sociální pracovník / pracovnice – zástupce / zástupkyně vedoucí

Salinger, z.s. vypisuje výběrové řízení na pozici Sociální pracovník / pracovnice – zástupce / zástupkyně vedoucí sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi ve středisku Centrum Semafor.

Nástup: září 2021
Místo výkonu práce: Hradec Králové a okolí, ORP Dobruška

Stručná charakteristika pracovního místa
Zajištění provozu střediska v době nepřítomnosti vedoucí, tvorba metodik a koordinace jejich aktualizace. Sociální a poradenská práce s klienty, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, komunikace s ostatními institucemi ve prospěch klienta. Přímá práce s klienty včetně administrativy spojené s výkonem činnosti, poskytování základního sociálního poradenství. Pracovník poskytuje klientům pomoc a podporu, provází je v obtížných životních situacích. Práce probíhá terénní a ambulantní formou. Dále se podílí na prezentaci služby a aktivně spolupracuje s návaznou sociální sítí.

Nabízíme:

 • práci na hlavní pracovní poměr
 • zajímavou a různorodou práci v sociální oblasti
 • práci s rodinami ohroženými sociálním vyloučením
 • práci v mladém a přátelském kolektivu
 • možnost uplatnění svých zkušeností v dynamicky se rozvíjející organizaci s dlouholetou tradicí
 • pružnou pracovní dobu
 • podporu dalšího profesního rozvoje
 • otevřenost novým nápadům
 • možnost seberealizace

Benefity: 25 dní dovolené, indispoziční volno, pravidelné supervize, intervize, metodické konzultace, očkování proti virové hepatitidě typu A, a další.

Požadujeme:

 • VOŠ/VŠ vzdělání – odborná způsobilost dle Zákona o soc. službách č.108/2006 Sb.
 • min. 1 rok praxe v oblasti sociálních služeb
 • trestní bezúhonnost
 • schopnost pracovat v týmu i samostatně, dobré komunikační schopnosti
 • počítačová gramotnost (Word, Excel)
 • řidičský průkaz sk. B výhodou (aktivní řidič)
 • znalost standardů kvality sociálních služeb, zákona o sociálních službách, zákona o sociálně-právní ochraně dětí
 • kladný vztah k cílové skupině
 • aktivní nasazení a zodpovědný přístup k práci

Uvítáme:

 • zkušenosti s prací s rodinami v obtížné životní situaci

Náležitosti přihlášky:

 • strukturovaný životopis s prohlášením: „Souhlasím s poskytnutím osobních údajů uvedených v tomto životopise a jejich schraňováním pro účely výběrového řízení Salinger, z.s.“
 • motivační dopis na téma „Můj přínos pro Centrum Semafor“ v rozsahu 0,5 až 1 list velikosti A4
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti, popř. výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců

Přihlášky zasílejte do 31. 7. 2021 na e-mail centrum.semafor@salinger.cz.
K ústnímu pohovoru budou pozváni/y pouze vybraní/é uchazeči/ky. Vybraní/é uchazeči/ky budou o přesném termínu ústního výběrového řízení informováni/y e-mailem.

Zasláním životopisu vyjadřujete souhlas s použitím svých osobních údajů za účelem výběrového řízení. Salinger, z.s. si vyhrazuje právo prodloužit výběrové řízení, případně neobsadit pracovní pozici, pokud uchazeči/ky nenaplní očekávání organizace.
Pokud nebude přihláška obsahovat výše uvedené náležitosti, nebude uchazeč přizván k výběrovému řízení. Osobní dokumenty uchazečů se bezprostředně po ukončení výběrového řízení vracejí zpět uchazečům nebo skartují.

Kontakt: Mgr. Johanka Říhová, vedoucí Centra Semafor, tel. 774 807 052