Sociální pracovník, právník, učitel VŠ/VOŠ

Dobrý den,
jsem absolventem oboru Sociální práce s poradenským zaměřením a Pedagogického studia na Ostravské univerzitě v Ostravě. Mým předchozím zaměstnáním byla pozice referent na Ministerstvu financí ČR, odboru Státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi, oddělení právním a metodickém. V rámci tohoto zkráceného pracovního úvazku mi ke konci roku 2012 skončil pracovní poměr na dobu určitou.

Zároveň si dovoluji uvést, že jsem studentem 5. ročníku oboru Právo Právnické fakulty UK (dále jen „PF UK“) v Praze (předpokládané dokončení září 2013). Mé portfolio praxí obsahuje také pedagogickou činnost jako externí lektor na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně na Ústavu aplikovaných společenských věd a lektor na Vysoké škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislavě, detašovaném pracovišti Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna v Příbrami. Krom těchto činností jsem se věnoval přímé sociální péči o klientku s pokročilým stadiem Parkinsonovy choroby a to v jejím domácím prostředí.

Ve svém volném čase se věnuji odbornému zaměření v oblasti rodinného práva, sociálně-právní ochraně dětí, právní ochraně dítěte, občanskému právu a školskému právu. Zároveň si dovoluji uvést, že jsem působil na Katedře občanského práva jako pomocná vědecká síla a asistent Doc. JUDr. Senty Radvanové, CSc.

Rád bych se uplatnil v oblasti učitelské, administrativní či referentské pozice s místem výkonu práce Praha nejlépe na zkrácený úvazek do doby ukončení PF UK.

Za nabídky velmi děkuji!

e-mail: danielhanus@post.cz
web: index.php?sekce=51