Sociální pracovník SPOD (Písek)

Tajemnice Městského úřadu Písek vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení na místo úředníka odboru sociálních věcí Městského úřadu Písek.
 
Hlavním předmětem činnosti bude výkon správních činností na odboru sociálních věcí a zdravotnictví, zejména na úseku sociálně-právní ochrany dětí. Pracovní místo je na dobu určitou a je vázáno na obdržení dotace z evropského sociálního fondu v ČR. více viz.http://www.mesto-pisek.cz//img/soubory/dokument21169.pdf

e-mail: michaela.baslerova@mupisek.cz
web: http://www.mesto-pisek.cz//img/soubory/dokument21169.pdf