Sociální pracovník v sociálně terapeutické dílně (Vsetín)

 
Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa sociální pracovník v sociálně – terapeutické dílně.
 
Charakteristika vykonávané práce:
 
Hledáme činorodého pracovníka, který dokáže vytrvale a trpělivě motivovat a vést, působit na vytváření, prohlubování a upevňování pracovních návyků názorným převáděním řemeslných a jiných prací, rozvíjet jemnou motoriku a vytvářet pozitivní mezilidské vztahy klientů.
 
Kvalifikační požadavky:
 • vysokoškolské, obor sociální práce při splnění podmínek uvedených v ustanovení § 111 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • zdravotní způsobilost
 • způsobilost k právním úkonům
 • občanská a trestní bezúhonnost

Výhodou:

 • znalost zákona č. 108/2006 vč. vyhlášky
 • výborná znalost standardů kvality
 • výborná uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Excel, Word, Internet)
 • výborné komunikační dovednosti

Osobnostní předpoklady:

 • sociální cítění, empatie, asertivní jednání
 • samostatnost, spolehlivost, cílevědomost, aktivní přístup k práci
 • vysoké pracovní nasazení
 • zájem o další vzdělávání
 • pozitivní a respektující přístup k lidem se zdravotním postižením

Benefity:

 • odborné vzdělávání
 • 5 dnů dovolené navíc

Pracovní poměr na plný úvazek, nástup možný dle dohody.

K přihlášce uchazeč/ka připojí:

 • profesní životopis včetně údajů o odborných znalostech, dovednostech, získaných oprávněních a certifikátech
 • podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění: „Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení, dávám ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas s jejich zpracováním“. Jméno a příjmení, datum narození a vlastnoruční podpis.

Přihlášky pošlete e-mailem: vkci@vkci.cz nejpozději do 31. 3. 2016 (včetně). Přihlášky doručené po stanovené lhůtě budou vyřazeny a skartovány. Harmonogram výběru uchazeče: 1. kolo – hodnocení písemných nabídek hodnotící komisí 2. kolo – osobní pohovory s vybranými uchazeči O postupu do 2. kola výběrového řízení budou informováni pouze vybraní uchazeči, a to elektronicky e-mailem.

Pokud nebude v přihlášce vyžádáno vrácení osobních materiálů, budou ihned po skončení výběrového řízení skartovány. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.

e-mail: monika.obdrzalkovai@vkci.cz
web: