Specialista / specialistka financování z ESF (Praha)

Magistrát hlavního města Prahy obsazuje na dobu určitou po dobu realizace projektů ESF pracovní specialista / specialistka financování z ESF v odboru sociálních věcí.

Stručná náplň práce

 • koordinace činností souvisejících s podáváním žádostí o podpory
 • stanovování postupů a zásad výběru žadatelů o podpory včetně vyhodnocování projektů
 • zpracovávání a předkládání závěrečného vypořádání přiznaných dotací a podpory
 • posuzování a vyhodnocování žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu
 • zajišťování kontroly efektivity využití finančních prostředků v projektech EU
 • metodická a koordinační činnost v oblasti financování v rámci Operačního programu zaměstnanost, Operačního programu Praha pól růstu a případně dalších vyhlášených programů
 • spolupráce při zajišťování finančních zdrojů k rozvoji sociálních služeb hl. m. Prahy, kontrola realizace projektů z věcného a finančního hlediska
 • zpracování návrhů systémových projektů financovaných z fondů EU pro oblast sociálních služeb

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.: fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk, plná svéprávnost, bezúhonnost

Požadavky

 • VŠ vzdělání
 • znalost zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  a zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), vše v platném znění
 • velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC (zejména MS Word, MS Excel, Internet)
 • komunikační schopnosti, včetně vyjadřovacích schopností v písemném i mluveném projevu
 • samostatné rozhodování a řešení problémů, analytické schopnosti

Výhodou

 • praxe ve veřejné správě
 • znalost práce v ISKP14+ a IS ESF 2014+
 • znalost práce s GINIS

Nabízíme

 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platové třídě 11, struktura platu: základní plat (22.980 Kč až 33.790 Kč podle započitatelné praxe), osobní příplatek po zkušební době (do výše 16.890 Kč), mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků
 • pracovní poměr na dobu určitou
 • možnost občasné práce z domova
 • pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna
 • podporu profesního i osobního rozvoje, systém dalšího vzdělávání, možnost využití programu mentoringu a koučinku
 • podporu slaďování pracovního a rodinného života, možnost využití dvou dětských skupin pro děti zaměstnanců
 • čerpání benefitů v systému Cafeteria
 • příspěvek na roční jízdné městskou hromadnou dopravou (Lítačka)
 • příspěvek na stravování formou elektronické stravenkové karty
 • příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením
 • příspěvek na bydlení
 • pracoviště v centru Prahy

Více informací získáte z úplného oznámení uveřejněného v přehledu volných míst na úřední desce na www.praha.eu a na našich kariérních stránkách kariera.praha.eu (https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/kariera/index.html).

Písemné nabídky se strukturovaným profesním životopisem v českém jazyce a motivačním dopisem prosím zasílejte do 25. července 2022 na adresu kariera.magistrat@praha.eu. Do předmětu zprávy uveďte: Volné místo – specialista/specialistka financování z ESF/SOV/0309/VM30/22/Se.