STÁŽE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH VE VELKÉ BRITÁNII

Společnost Czech-us, v. o. s. získala grant z Evropské unie na financování stáži v oblasti sociálních služeb ve Velké Británii a Irsku. Grant lze poskytnout pouze čerstvým absolventům SŠ, VOŠ a VŠ nebo nezaměstnaným v evidenci úřadu práce. 

Oblast sociálních služeb je velmi široká a nalezne v ní uplatnění většina absolventů těchto oborů: Estetika a uměnovědy, Filozofie, Historie, Jazyky a mezinárodní studia, Pedagogika a učitelství, Psychologie, Sociologie, Tělovýchova, Teologie, Literární umění, Múzická umění.

A pro tyto obory a profese: Cestovní ruch, Lidské zdroje a personalistika, Vzdělávání a školství – Administrativní pracovník, Archivář, Filolog, Filozof, Historik, Knihovník, Pracovník charity, Sociální pracovník, Sociolog, Učitel mateřské školy, Učitel střední školy, Učitel základní školy.

Stážisti pracují ve školách, charitativních organizacích, pracují se staršími nebo znevýhodněnými lidmi, bezdomovci, v organizacích zaměřených na ochranu životního prostředí, muzeích, knihovnách, archívech nebo i fundraisingu. Stáž je hledána na základě vaší specializace. 

Velikost grantu na osobu se pohybuje od € 1800 do € 2100.

Požadavky:

  • Vzdělání SŠ, VOŠ nebo VŠ ve vypsaných oborech (čerstvý absolvent nebo nezaměstnaný v evidenci úřadu práce)

  • Zájem o oblast sociálních služeb 

  • Anglický jazyk na úrovni B2

Odpovědět na nabídku můžete zde.

e-mail:
web: http://www.unijobs.cz/pracovni-nabidky/202/stazista-v-socialnich-sluzbach-ve-velke-britanii-praha-czech-us-v-o-s