Terénní pracovník (Praha)

 
Organizace Beztíže hledá terénního pracovníka/terénní pracovnici.
 
Pracujeme na rozhraní sociální práce, sociální pedagogiky, poradenství a prevence. Podstatou naší profese je odborná kontaktní práce s klienty a poskytování služeb jako je informační servis, krizová intervence, poradenství, doprovod či motivační rozhovor. Klientům nabízíme možnost seberealizace, využívání volnočasového vybavení, kontakt s vrstevníky a pracovníky. Aktivně spolupracujeme s dalšími nízkoprahovými kluby a terénními programy.
 
Tato pozice vyžaduje zkušenosti, osobní zralost a nasazení pro práci s rizikovými skupinami dětí a mládeže.
 
Náplň práce:
 • terénní kontaktní práce přímo v ulicích a parcích Prahy 3, sociální a sociálně-pedagogická práce
 • vedení terénního týmu (dle domluvy)
 • podíl na týmových projektech a úkolech
 • účast na vzdělávání a týmových setkáních (kurzy, supervize, intervize, exkurze ad.)
 • 0,5 – 1,0 pracovního úvazku
 • pozice sociální pracovník – terénní kontaktní pracovník 
Požadujeme:
 • zkušenosti, dovednosti a motivaci pro práci s rizikovou mládeží a ohroženými sociálními skupinami
 • dobré komunikační schopnosti
 • vzdělání požadované zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • schopnost týmové i samostatné práce
 • spolehlivost a zodpovědnost
 • trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost pro práci s dětmi
 • časovou dispozici pro 2 – 3 odpolední služby týdně
 • motivaci pro další vzdělávání a rozvoj
 • zájem a předpoklady pro dlouhodobou spolupráci
Uvítáme:
 • pracovní zkušenost z terénního programu či některého nízkoprahového klubu, z lektorování programů primární prevence, s vedením týmu
 • zkušenosti a chuť podílet se nových projektech
 • znalosti z oboru sociální práce, prevence, pedagogika, etopedie, romistika, psychologie, sociologie
Nabízíme:
 • smysluplnou a užitečnou práci v profesionálním prostředí
 • dynamickou práci se zajímavou cílovou skupinou
 • podíl na rozvoji Beztíže
 • sdílení odborného know how
 • možnost seberealizace a rozvoje
 • zajímavou životní zkušenost
 • tarifní platové ohodnocení s možnými odměnami
V případě zájmu na adresu beztize@seznam.cz nejpozději do 17.2.2016 zašlete:
 • 1. svůj životopis s přiloženou fotografií
 • 2. stručný motivační dopis
 • 3. telefonní kontakt
 • email označte v řádku Předmět slovy “Výběrové řízení“
Kontakt:
 
Beztíže, Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita, Na Balkáně 2866/17a, Praha 3, 130 00
Kontaktní osoba: Tomáš Klumpar
telefon: 271 771 025
 

e-mail:
web: