Terénní sociální pracovník OSPOD (Praha)

 
Městská část Praha 11 hledá pracovníka na obsazení pracovního místa terénní sociální pracovník/ce pro odbor sociálních věcí a zdravotnictví na dobu určitou. S místem výkonu práce: Úřad MČ Praha 11.
 
Požadavky na uchazeče:
 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
 • občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost
 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání požadovaný obor, zaměření: sociálně právní zaměření nebo zaměření na obor sociální pedagogika, speciální pedagogika, apod.
 • vítána zkouška zvláštní odborné způsobilosti v oblasti sociálně právní ochrany dětí
 • praxe v oboru a znalost příslušné legislativy výhodou
 • aktivní uživatelská znalost práce na PC a kancelářského balíku MS (Word, Excel, Outlook)
 • velmi dobré komunikační schopnosti
 • spolehlivost, pečlivost, samostatnost
 • citlivý a aktivní přístup k práci s klienty

Nabízíme:

 • nástup do pracovního poměru je možný ihned po ukončení výběrového řízení
 • jedná se o zástup za rodičovskou dovolenou kolegyně
 • příspěvek na stravování
 • příspěvek na ošatné
 • příspěvek na rehabilitaci a rekondici
 • zdravotní volno

Přihlášku do výběrového řízení společně s kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a životopisem, ve kterém budou strukturovaně uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech, je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel v zalepené obálce nejpozději dne 09. 05. 2018 v podatelně Úřadu městské části Praha 11, adresa: Úřad městské části Praha 11, personální oddělení, Ocelíkova 672, 149 41, Praha 4, obálku označit slovy: “Výběrové řízení – pozice terénní sociální pracovník/ce pro odbor sociálních věcí a zdravotnictví na dobu určitou“.

e-mail: pristasovao@praha11.cz
web: www.praha11.cz