Terénní sociální pracovník (Plzeň)

 
Organizace Latus pro rodinu, o.p.s. hledá vhodné kandidátky/kandidáty na pozici terénní sociální pracovník pro Plzeňský kraj.
 
Náplň práce: 
 
– doprovázení pěstounských rodin,
– spolupráce s návaznými službami a institucemi,
– vedení příslušné dokumentace 
 
Požadujeme: 
 
– ukončené vysokoškolské bakalářské/magisterské studium v oboru sociální práce 
– zkušenost s prací s rodinami 
– sebereflexi, aktivní přístup, flexibilitu, kreativitu, otevřenost 
– dobré organizační a komunikační schopnosti, schopnost samostatné práce i práce v týmu 
– ochotu vzdělávat se 
– bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům 
– ŘP sk. B 
– znalost práce s PC 
– uvítáme: absolvované nebo zahájené dlouhodobé kurzy/výcviky související s nabízenou pozicí
(např. výcvik v krizové intervenci, rodinné terapii, sebezkušenostní výcvik, PBSP aj.)
 
Nutnou PODMÍNKOU k zařazení do výběrového řízení je zaslání následujících dokumentů: 
  • strukturovaný profesní životopis v elektronické podobě
  • motivační dopis – proč jsem vhodným kandidátem, jaké jsou mé zkušenosti v oblasti terénní sociální práce, s jakými cílovými skupinami mám pracovní zkušenost, jaké jsou mé zkušenosti s vedením týmu a řízením chodu organizace 
K ústnímu pohovoru budou přizváni vybraní uchazeči. Samotné výběrové řízení je dvoukolové. 
 
Nástup je možný dle domluvy. Organizace si vyhrazuje právo vyhlásit nové výběrové řízení, pokud nebude vybrán vhodný kandidát.
 
Více informací zde:
Tel.: +420 775 969 047 

e-mail:
web: