Úředník oddělení SPOD (Písek)

Tajemnice Městského úřadu Písek vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění výběrové řízení na místo úředníka odboru sociálních věcí, oddělení SPOD Městského úřadu Písek.
 
Bližší podmínky výběrového řízení naleznete na úřední desce Městského úřadu Písek a na internetových stránkách úřadu na adrese http://www.mesto-pisek.cz

e-mail: jiri.petrasek@mupisek.cz
web: http://www.mesto-pisek.cz