Vedoucí Domova Betlém – předpokládané datum nástupu do funkce: od 1. září 2014;

Správní rada Diakonie ČCE – střediska BETLÉM vyhlašuje výběrové řízení na místo

Vedoucí Domova Betlém v Kloboukách u Brna (zástup za mateřskou, resp. rodičovskou dovolenou)

Náplň práce:

a) Komplexní vedení sociální služby a přímé práce s jejími uživateli

b) Odpovědnost za plnění standardů kvality a vytváření metodiky (ve spolupráci se sociální pracovnicí)

c) Vedení týmu pracovníků, plánování směn, zajišťování dalšího vzdělávání

d) Organizování běžného provozu zařízení sociálních služeb

e) Odpovědnost za svěřený majetek a plnění rozpočtu

f) Kontakt s externími odborníky a konzultanty

Požadavky na uchazeče:

a) Vzdělání a praxe: min. SŠ s maturitou + min. 1 rok praxe v sociálních službách

b) Manažerské dovednosti, zkušenost s vedením lidí (pracovního kolektivu)

c) Zkušenost s lidmi s tělesným postižením

d) Znalost problematiky sociálních služeb (nejen podle zákona č. 108/2006 Sb.)

e) Dobrá uživatelská znalost práce na PC

f) Aktivní řidič-ka (ŘP skupiny “B“)

Další předpoklady uchazečů:

a) Osobnostní zralost, psychická stabilita

b) Organizační a praktické schopnosti,

c) Komunikativnost a flexibilita, schopnost týmové spolupráce

d) Vysoká pracovní výkonnost a ochota učit se novým věcem

e) Ochota akceptovat obecné křesťanské hodnoty a specifika střediska BETLÉM

Úspěšným uchazečům nabízíme:

a) Práci v příjemném prostředí a dobrém kolektivu

b) Velkou míru samostatného rozhodování

c) Mzdu odpovídající vykonávané funkci

d) Týden dovolené navíc (tj. 5 týdnů dovolené celkem)

e) Zvýhodněné mobilní služby v síti T-Mobile

f) Podporu celoživotního vzdělávání

Uchazečům velmi doporučujeme možnost návštěvy střediska BETLÉM a seznámení se s jeho činností ještě před konáním VŘ, a to po domluvě s ředitelem Petrem Hejlem – tel. 777 936 580, e-mail: reditel@betlem.org.

Přihláška do výběrového řízení musí minimálně obsahovat:

· Strukturovaný životopis

· Motivační dopis s určením pozice, o kterou se ucházím (proč se ucházím právě o toto místo).

· Úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

· Kopie dokladů o dalším vzdělání a absolvovaných kurzech, pokud jsou uvedeny v zaslaném životopisu.

· Potvrzení o předchozí praxi ve smyslu písm. a) Požadavků na uchazeče

· Uvedení kontaktů, na kterých je možné vyžádat si reference o předchozí praxi

· Úředně ověřený výpis z trestního rejstříku ne starší než 3 měsíce.

Přihlášku do výběrového řízení je třeba odeslat nejpozději do 31. 5. 2014 na adresu:

Diakonie ČCE – středisko BETLÉM, k rukám ředitele Petra Hejla, Císařova 27, 691 72 Klobouky u Brna.

e-mail: reditel@betlem.org
web: index.php?sekce=51