Vedoucí OSPOD, koordinátor prevence, kurátor (Praha)