Vedoucí sociální pracovník (Česká Lípa)

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.s. vyhlašuje 2. kolo výběrového řízení na funkci vedoucího sociálního pracovníka Centra pro zdravotně postižené v České Lípě.
 
Kvalifikační předpoklady:
způsobilost k právním úkonům
trestní bezúhonnost
zdravotní způsobilost
vysokoškolské příp. vyšší odborné vzdělání dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění se zaměřením na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči nebo speciální pedagogiku
praxe 5 let v oboru
 
Požadavky:
vysoké pracovní nasazení a odolnost vůči stresu
dobré komunikační a organizační dovednosti 
odpovědnost, samostatnost a spolehlivost
proaktivní přístup
schopnost pracovat v týmu
uživatelskou znalost práce na PC (Word, Excel, internet, e-mail atd.)
ochota cestovat (zejména v rámci Libereckého kraje)
základní orientace v neziskovém sektoru a zkušenosti s přípravou projektů výhodou
 
Nabízíme:
zajímavou a zodpovědnou práci
možnost odborného rozvoje a dalšího vzdělávání
 
V případě zájmu doručte své nabídky obsahující:
motivační dopis
strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce
ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 
A to osobně nebo poštou na adresu:
Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.s., Konopeova 812, 470 01 Česká Lípa
 
Termín pro zasílání nabídek: 17. 7. 2013
Pozvaní účastníci výběrového řízení absolvují psychologické testy a ústní pohovor.
 
Předpokládaný nástup: srpen 2013
 
Případné další informace u p. Leška na tel. 731 653 001
 
Kontaktní osoba: Jaroslav Leško
telefon: 731653001

e-mail:
web: