Vedoucí sociální pracovník/pracovnice (Jablonec nad Nisou)

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.s. vyhlašuje výběrové řízení na funkci vedoucího sociálního pracovníka Centra pro zdravotně postižené v Jablonci nad Nisou.
 
Kvalifikační předpoklady:
• způsobilost k právním úkonům
• trestní bezúhonnost
• zdravotní způsobilost
• vysokoškolské příp. vyšší odborné vzdělání dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění se zaměřením na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči nebo speciální pedagogiku
• praxe 5 let v oboru
 
Požadavky:
• vysoké pracovní nasazení a odolnost vůči stresu
• dobré komunikační a organizační dovednosti
• odpovědnost, samostatnost a spolehlivost
• proaktivní přístup
• schopnost pracovat v týmu
• uživatelskou znalost práce na PC (Word, Excel, internet, e-mail atd.)
• ochota cestovat (zejména v rámci Libereckého kraje)
• základní orientace v neziskovém sektoru a zkušenosti s přípravou projektů výhodou
 
Nabízíme:
• zajímavou a zodpovědnou práci
• možnost odborného rozvoje a dalšího vzdělávání
 
V případě zájmu doručte své nabídky obsahující:
• motivační dopis
• strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
• výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 
Osobně nebo poštou na adresu: Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.s., Zahradní 415/10, 460 01 Liberec XI – Růžodol I
 
Termín pro zasílání nabídek: 25. duben 2013
Pozvaní účastníci výběrového řízení absolvují psychologické testy a ústní pohovor.
 
Předpokládaný nástup: květen 2013
Případné další informace u p. Leška na tel. 731 653 001
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit, a to i bez udání důvodu.

e-mail: czplk@volny.cz
web: http://www.czplk.cz/