Ilustrační fotka k článku Díky Housing First nově důstojně bydlí více než 700 lidí

Díky Housing First nově důstojně bydlí více než 700 lidí. Úspěšný projekt bude pokračovat s podporou MPSV a MMR

Celorepublikové pilotní projekty Housing First se osvědčily. Díky nim nově v bytech žije více než 700 lidí, kteří by jinak tuto možnost neměli. Projekty budou pokračovat za podpory vedení Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva pro místní rozvoj. Bude vypsána nová dotační výzva a poskytnuty prostředky na zřizování sociálních bytů.

Projekty Housing First zajišťují stabilní bydlení pro nejohroženější skupinu obyvatel. V Česku díky nim získalo bezpečný domov a podporu sociálních pracovníků více než 700 lidí, z toho 320 dětí. Předtím žili na ulici, na ubytovnách, v azylových domech nebo v nevyhovujících bytech. Běžné bydlení je pro ně často velkou životní změnou a zároveň místem, kde mohou řešit své další problémy.

Dosavadních 13 projektů Housing First podpořilo MPSV dotační výzvou z roku 2018 za přispění Evropského sociálního fondu. O dotace se mohly ucházet obce, organizace jimi zřizované a neziskové organizace. Projekty Housing First byly realizovány například v Jihlavě, Plzni, Mostě nebo v Českých Budějovicích. S podporou sociálních pracovníků si bydlení dokázalo udržet přes 200 domácností. Úspěšnost projektů v Česku je 86 %, což je srovnatelné s projekty v zahraničí. Za úspěchem projektů stojí koordinovaná spolupráce zástupců obcí, poskytovatelů sociálních služeb či odborníků v regionech a podpora z venku. Tu po tři roky poskytoval projekt MPSV Podpora sociálního bydlení spolu s Platformou pro sociální bydlení.

Aby došlo k širšímu upevnění sociálního bydlení v ČR, připravilo MPSV již na letošní rok novou dotační výzvu v Operačním programu Zaměstnanost plus (OPZ+). Na její přípravě se podílely oba resorty, které mají sociální bydlení v gesci. „Díky Housing First se děti vrací z ústavů zpátky do rodin, kam patří, lidé ohrožení nouzí a chudobou mají šanci, že nakonec neskončí na ulici a ti, kteří na ulici už jsou, získávají naději, že bez střechy nad hlavou nezůstanou věčně. Projekt dosud pomohl k bezpečnému domácímu zázemí 320 dětem, celkem v těchto bytech žije 700 lidí a své nové bydlení si dlouhodobě dokázalo udržet téměř devadesát procent rodin, které dostaly šanci na nový začátek. To vše jsou dostatečně pádné důvody k tomu, abychom v podpoře a pomoci ohroženým obyvatelům pokračovali i nadále,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Kromě  spuštění  dotační  výzvy  v  OPZ+  na  MPSV  poskytne  i  MMR  prostředky na zřizování sociálních bytů. „Řešení krize bydlení je pro Ministerstvo pro místní rozvoj samozřejmě prioritou. Projekty Housing First přitom vnímáme jako velmi důležitou součást tohoto řešení, stejně jako další projekty z dílny MPSV, například Podpora sociálního bydlení, v rámci které vznikají funkční Kontaktní místa bydlení. Opakovaně ale zdůrazňuji, že krize bydlení, kterou naši předchůdci přes varování odborníků vytrvale přehlíželi, nabobtnala do rozměrů, kdy ji nevyřeší jedno opatření nebo jeden projekt. Musíme pracovat na mnoha liniích souběžně. Proto společně s kolegy z MPSV chystáme zákon o podpoře v bydlení – tady bych chtěl ocenit, že se nám úspěšně daří v minulosti často kritizovaná mezirezortní spolupráce. Na MMR se potom intenzivně zabýváme úpravou dotačních titulů tak, aby byly lépe využitelné pro rychlou výstavbu v obcích, snažíme se konečně dotáhnout stavební zákon do podoby, která bude stavebníky co nejméně brzdit, pracujeme na digitalizaci stavebního řízení. Souběžně jednáme o posílení financování výstavby z národních i evropských zdrojů, přemýšlíme i o zapojení soukromého sektoru a úpravě legislativy, která by zjednodušila družstevní výstavbu,“ řekl ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti).

Podporu a další finance pro nové i stávající projekty vítá i Platforma pro sociální bydlení, která se o rozšiřování Housing First v Česku dlouhodobě zasazuje. „Způsob, jakým se Housing First v Česku rozvíjí, je unikátní i v evropském měřítku. Jsme svědky rekordního zapojení obcí i neziskových organizací, projekty mají podporu důležitých ministerstev a směřujeme k jejich systémovému ukotvení. Můžu tak s nadšením říct, že Housing First je na nejlepší cestě k tomu, aby do dalších let pomohlo významnější části lidí v bytové nouzi,” dodává ředitelka Platformy pro sociální bydlení Barbora Bírová.

Tisková zpráva MPSV převzata z www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/TZ_23_05_2022_Housing+First.pdf