Evropský týden testování 2020

Evropský týden testování je kampaň, při které organizace zaměřující se na zdravotní, sociální i politické otázky sjednocují ve snaze podpořit povědomí o výhodách včasných testů na hepatitidu a HIV. Naše organizace ROZKOŠ bez RIZIKA se k této iniciativě přidává každoročně a nabízí široké veřejnosti testování na HIV. Věříme totiž, že „Zdraví každého z nás ovlivňuje zdraví nás všech.“ A nejsme v tom sami!

Tato iniciativa pokročila od svého počátku v roce 2013 a stala se široce uznávaným evropským počinem, na němž se každý rok podílejí stovky organizací. Událost se nyní koná již dvakrát do roka, potřetí v řadě na jaře (v květnu) a každoročně na podzim (v listopadu). Organizace si dobrovolně volí své aktivity v rámci týdne testování.

Cíl však mají společný: každý člověk by měl znát výhody včasné diagnózy HIV a hepatitidy a měl by mít možnost být otestován. Včasné diagnóza onemocnění umožní zahájit léčbu dříve. Kromě zvýšení šancí na dlouhý a zdravý život, snižuje riziko přenosu na ostatní.

Na konci roku 2019 vyšla tisková zpráva agentury ECDC, Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí, upozorňující na fakt, že mnoha ženám v Evropě, zejména ve věku kolem 40 let, je infekce HIV diagnostikována v pozdním stádiu, kdy jejich imunitní systém již začíná selhávat. S touto pozdní diagnózou se zde setkáváme třikrát až čtyřikrát častěji než u mladších žen. Data za rok 2018, zveřejněná ECDC a WHO ukazují, že ženy tvoří třetinu ze 141 000 nově diagnostikovaných případů HIV v Evropě a testování ženské populace potřebuje více pozornosti. Přetrvávajícím problém s pozdní diagnózou, která se vyskytuje u 54 % diagnostikovaných případů žen, přispívá epidemii HIV. Tak vysoká čísla pozdních diagnóz v Evropě jsou částečně výsledkem relativně nízké nabídky testování HIV a naznačují, že sexuální rizika, včetně HIV a jiných pohlavně přenosných infekcí, nejsou u starších dospělých dostatečně řešena. Dvě třetiny (60 %) evropských žen, kterým byla v roce 2018 diagnostikována infekce HIV, byly ve věkové skupině 30–49 let. Jako nejčastěji označeným způsobem přenosu HIV (92 %) mezi ženami byl označen heterosexuální styk.

Organizace ROZKOŠ bez RIZIKA nabízí pravidelné testování HIV pro veřejnost již od roku 2000. Dlouhodobě upozorňuje na pozdní diagnózy onemocnění a svým preventivním působením tak přispívá již 20 let k ochraně veřejného zdraví. V rámci Evropského týdne testování letos nabízí rychlotesty na HIV a hepatitidu C zdarma, bez objednání a s okamžitým výsledkem na adresách Poradenských center R-R v těchto dnech:

ČESKÉ BUDĚJOVICE 18. 5. 2020 od 14 do 18 hodin
OSTRAVA 19. 5. 2020 od 15 do 16 hodin
PRAHA 19. 5. 2020 od 16 do 19 hodin
BRNO 20. 5. 2020 od 14 do 17 hodin

Testování je nabízeno široké veřejnosti. Pokud máte jakoukoli obavu, že můžete být nakaženi, je toto první krok k ověření zdraví anebo vyřešení problému. Rovněž je to zajímavá příležitost pro všechny pracující v sociálních službách, kteří tímto mohou s klienty otevřít témata týkající se pohlavně přenosných infekcí a rovnou využít nabídku testování.