Jak se učí sociální pracovníci a sociální pracovnice v době koronavirové?

Pokud byste se zeptali před pěti lety studentů sociální práce a jejich vyučujících, zda lze nahradit celou výuku sociálních pracovníků v učebnách výukou distanční, domníváme se, že odpověď by byla jednoznačná – nelze. Během krátké doby se odehrála spousta věcí, které pro nás byly dříve nemyslitelné. Například asi nikoho nenapadlo, že se nebudeme moci volně pohybovat, scházet v učebnách a že studenti budou „povoláni“ do prvních řad boje proti mikroskopickému nepříteli.   

V této mimořádné situaci nás zaujalo, jak probíhá to, co bylo dříve považováno za nepředstavitelné – vzhledem k mimořádným opatřením se výuka sociálních pracovníků přesunula do online prostředí. Vzdělávací programy v sociální práci probíhají pomocí distančního vzdělávání napříč celou Českou republikou. Tento mimořádný přesun do online prostoru vyvolává celou řadu dalších otázek, které směřují ke vzdělávání budoucích sociálních pracovníků a pracovnic. Jak vyučovat distanční formou sociální práci? Jaké inovativní prvky využívat k vyučování sociální práce? Je to vůbec možné? Získají studenti dostatečné množství kompetencí k výkonu sociální práce? Jak hodnotí distanční výuku studenti? Proto jsme vytvořily tým studentek Ústavu sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Hradci Králové v zastoupení Sabina Zdráhalová, Pavly Vodové a Kláry Chaloupské a jejich vyučujících doc. Emílie Janigové a dr. Daniely Květenské. Společně jsme se rozhodly se, že se v rámci výzkumného šetření zaměříme na nový fenomén: distanční výuku sociálních pracovníků. 

Z důvodu aktuálnosti těchto otázek se výzkumný tým zaměřuje na téma aplikace inovativních a flexibilních prvků výuky budoucích sociálních pracovníků a pracovnic v kontextu mimořádných opatření v rámci koronavirové krize. Výzkumné šetření se zaměřuje především na získání odborné způsobilosti specifikované v § 110 odst. 4).  zákonu č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Cílem je zjistit, jak tyto inovativní prvky působí na získání počátečních kompetencí potřebných pro výkon sociální práce. Z výsledků analýzy určíme, jaké inovativní a flexibilní prvky lze využívat při vzdělávání budoucích sociálních pracovníků, a které neovlivní a spíše inovativně obohatí získání dostatečných předpokladů pro výkon sociální práce.  

K výzkumu potřebujeme součinnost studentů, proto prosíme o spolupráci studenty vysokoškolského studia sociální práce:  

Vážené studentky a vážení studenti oboru sociální práce, 

obracíme se na vás s prosbou o vyplnění dotazníku. V rámci specifického výzkumu zjišťujeme, jak jsou vámi, studenty, hodnoceny možnosti distanční formy výuky v domě mimořádných opatření. Vyplnění dotazníku je časově nenáročné, zabere několik málo minut. Prosíme Vás, abyste těchto pár minut věnovali našemu dotazníku. Budeme vděčné za Vaši shovívavost a spolupráci, případně vaše podněty a připomínky. Pokud jste dotazník již vyplňoval/a, děkujeme za váš čas, dotazník již prosím podruhé nevyplňujte, pomůžete nám, pokud jej doporučíte svým spolužákům.  

Odkaz na dotazník je zde: https://www.survio.com/survey/d/M7A0W4R5D5C9L8A8N 

Sabina Zdráhalová a Daniela Květenská,
Ústav sociální práce, Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové