Senioři jako snadné oběti. Nejčastěji čelí krádežím a podvodům

Důvěřivost, menší informovanost i strach patří k důvodům, proč se senioři stávají častými oběťmi trestných činů. Stovky lidí starších 65 let se tak pouze v loňském roce staly terčem krádeží či podvodů, velké množství případů navíc podle expertů nemusí být nikdy nahlášeno. Nově jsou tak senioři klasifikováni jako obzvlášť zranitelné osoby. Právo mají na šetrný výslech, právní pomoc i odškodnění. O finanční kompenzaci si ale musejí zažádat.

Senioři oběťmi krádeží i podvodů

Ze statistik Police České republiky vyplývá, že lidé nad 65 let věku jsou nejčastějšími oběťmi podvodů a krádeží. V minulém roce se terčem podvodů stalo více než 140 seniorů, více než 150 jich pak bylo obětí krádeže. „Statistické údaje však nejsou naprosto vypovídající, mnoho z uvedených trestných činů je často pácháno v souběhu s jiným trestným činem,“ upozorňuje Eva Kropáčová z Policejního prezidia České republiky a dodává, že přibližně v polovině případů se podvodů a krádeží na seniorech dopouštějí recidivisté. Mezi další trestné činy, se kterými se staří lidé nejčastěji setkávají, patří porušování domovní svobody, lichva, neoprávněné opatření, padělání či pozměnění platebního prostředku a další.

Senioři se dle odborníků často stávají snadnými oběťmi kvůli své neopatrnosti a přehnané důvěřivosti. Dle údajů organizace Bílý kruh bezpečí například až třetinu zlodějů tvoří spontánní pachatelé, kteří využijí zanedbání bezpečnosti ze strany seniora. Viditelně zabezpečené dveře s potřebnými bezpečnostními prvky tak velkou část zlodějů odradí. „Další problémovou oblastí je přílišná důvěřivost některých seniorů. Rozhodně by neměli například vpouštět do domu kohokoliv cizího, ani když je zná jménem. V případě, že dotyčný tvrdí, že byl vyslán konkrétní firmou nebo člověkem, je na místě si tuto informaci ověřit,“ upozorňuje Tomáš Kunc ze společnosti Senior Safe, která poskytuje telefonické asistenční služby seniorům.

Zvýšená ochrana od státu

Zranitelnosti seniorů jsou si vědomi i zákonodárci. Od dubna letošního roku jsou proto senioři zařazeni mezi zvlášť zranitelné oběti. Podobně jako malé děti tak budou mít senioři právo například na šetrný výslech pod vedením speciálně školeného policisty. Výslechu se nebudou muset účastnit opakovaně a sami si zvolí, zda je má vyslechnout muž či žena. Při vyšetřování se navíc nebudou muset setkat s pachatelem. „Strach z opakování traumatu a nutnost konfrontace s útočníkem je pro seniory velmi stresující. Díky novým opatřením se tak starší lidé nebudou muset obávat trestný čin nahlásit,“ kvituje změny Vojtěch Šmarda ze společnosti Senior Safe. Senioři mají nově navíc nárok na právní pomoc, a to jak během vyšetřování, tak i u případného soudu.

O finanční odškodnění si je třeba zažádat

Oběti trestných činů mají v určitých případech také právo požadovat finanční odškodnění od státu. To je poskytováno v případě, že je oběti trestného činu způsobena újma na zdraví, je-li osoba obětí trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti a v dalších případech, které definuje zákon. Finanční pomoc má obětem pomoci překonat složitou situaci, která může vést ke zhoršení sociálních podmínek. Výše vypláceného obnosu se liší. Obětem, jimž bylo ublíženo na zdraví, je například poskytnuta jednorázová částka 10 tisíc korun. Při vážnějších následcích může být finanční podpora 50 tisíc i více. „Nárok na tuto formu pomoci ale nevzniká automaticky. Je nutné o ni požádat Ministerstvo spravedlnosti, a to nejpozději do 2 let od doby, kdy se oběť dozvěděla o následcích způsobených trestným činem,“ upozorňuje advokát Jan Mandát, který dlouhodobě spolupracuje se společností Senior Safe.

 

O společnosti Senior Safe

Telefonická asistenční služba Senior Safe je svým zaměřením unikátní. Společnost založili mladí lidé nespokojení s prostředím a současnou situací seniorů v České republice s cílem přinést občanům starším padesáti let, kteří jsou často terčem násilí, podvodů a nekalých praktik obchodníků, bezpečnost, kvalitní služby, jednoduchost, pohodlí a dostatek informací. Každý člen společnosti Senior Safe obdrží informační brožurku a kartu, díky které může v případě potřeby využít služby asistenční linky. Operátor na lince ihned vyhodnotí požadavky volajícího a následně seniorovi poradí, vyhledá potřebné informace nebo zprostředkuje dodavatele konkrétní služby. Společnost, která je držitelem ochranné známky, v současné době spolupracuje s osvědčenými dodavateli z různých oborů. Seniorům se snaží zprostředkovat seriózní a slušné jednání řemeslníků i odborné právní či finanční poradenství.