Týden rané péče má zajistit lepší informovanost rodin se zdravotně postiženými dětmi

Vaše dítě bude zdravotně postižené. Tuto diagnózu nechce slyšet žádný rodič. Bohužel ne všichni mají to štěstí, aby se jim narodilo zdravé dítě. Rodiny po vyslechnutí tohoto nemilosrdného verdiktu, zažívají šok, frustraci a nevědí, jak postupovat dál, na koho se obrátit a jak se svým dítětem pracovat. Řada z nich netuší, že existuje záchranné lano v podobě sociální služby raná péče. Důvodem jsou obavy z neznáma, nebo nedostatečná informovanost. Zlepšení situace má pomoci celorepublikový Týden rané péče, který startuje 4. listopadu. Cílem je osvěta veřejnosti o důležitém poslání této terénní sociální služby. 

„Spoustě lidí pojem raná péče nic neříká. Podle průzkumů službu využívá méně než 15% rodin, které na její využití mají nárok. Jedná se o bezplatnou terénní sociální službu, která je určena zdravotně postiženým dětem od narození do věku sedmi let. Poradkyně rané péče pravidelně navštěvují klientské rodiny v jejich přirozeném domácím prostředí. Společně s rodiči hledají cesty, jak nejlépe jejich dítě rozvíjet a poskytují jim potřebnou psychickou podporu. Důležité je začít  pracovat s dítětem pod odborným metodickým vedením co nejdříve. Čím dříve rodiče začnou, tím získá jejich dítě větší šanci na úspěch – výsledky,“ vysvětlila ředitelka Střediska rané péče EDUCO Zlín Dagmar Machová. 

Poradce rané péče má s rodinami zdravotně postižených dětí vždy velmi blízký vztah. „Pravidelně je navštěvuji u nich doma, řeším s nimi každodenní radosti i starosti. Péče o postižené dítě znamená pro jeho rodiče mnohdy 24 hodinovou péči. Některá postižení jsou natolik závažná, že mamince nedovolí nastoupit do zaměstnání. Řada maminek přitom nemá možnost hlídání, aby si mohly od náročné péče odpočinout, najít chvilku pro sebe a načerpat novou energii. Snažíme se jim pomoci i možností společného setkávání v EDUCU, kde si maminky mohou v klidu povídat, vzájemně se podpořit a sdílet své zkušenosti. Dále pořádáme pro naše rodiny víkendové pobyty, kdy po celou dobu zajišťujeme hlídání dětí. Pracujícím rodičům handicapovaných dětí se snažíme také ulehčit o letních prázdninách, kdy jsou zavřená specializovaná zařízení a školky, organizací příměstského tábora. Je určen pro děti s různými typy postižení, aby si i maminky pečující 24 hodin denně mohly odpočinout. Pracujícím rodičům ušetří týden dovolené a starosti s umístěním dítěte,“ sdělila zlínská poradkyně rané péče Jana Čelůstková, která tuto náročnou profesi vykonává již 37 let. Za svůj mimořádný celoživotní přínos sociální oblasti získala před několika dny prestižní ocenění Pracovník roku v sociálních službách Zlínského kraje v roce 2019. 

Rodiny, které služeb rané péče využily, se shodují, že díky spolupráci EDUCEM se zklidnily zejména po psychické stránce. „Zpočátku jsem byla zmatená, nevěděla jsem, co si počít.  Díky EDUCU jsem získala jistotu, že se svým dítětem pracuji správně a že na to nejsem sama. Vstupem do rané péče se do naší rodiny vrátil klid a pohoda. Přinesla nám obrovské možnosti pro rozvoj našeho syna. Chtěla bych vzkázat rodinám, které řeší těžkou situaci s dítětem s handicapem, aby se nebály EDUCO kontaktovat,“ svěřila se maminka zdravotně postiženého Františka ze Zlína.

Posláním Střediska rané péče EDUCO Zlín, z.s.  je poskytovat odbornou pomoc a podporu rodinám s dětmi se zdravotním znevýhodněním od narození do 7 let. EDUCO rodinám pomáhá zdarma v jejich přirozeném prostředí, s cílem posílit jejich samostatnost a nezávislost na sociální pomoci. Působí ve Zlínském kraji a v současné době má 110 rodin. Pozornost věnuje dětem s autismem, s mentálním, tělesným, kombinovaným postižením, nebo dětem předčasně narozeným.

 

Lucie Trubelíková,

Fundraising a PR organizace EDUCO