Ve většině vyspělých zemí je méně kuřáků, méně hazardu a méně drog

Téma zdraví a zdravého životního stylu jsem se rozhodl diskutovat s Karlem Nešporem, emeritním primářem mužského oddělení závislostí Psychiatrické léčebny Bohnice. Zajímalo mě, jak vnímá problémy v oblasti zdravého životního stylu lidí v ČR a jaká doporučení může poskytnout těm, kteří se rozhodli přispívat k postupnému zlepšování zdraví ohrožujícího životního stylu lidí – klientů sociálních pracovnic a pracovníků.

Vnímáte nějaké podstatné problémy v oblasti životního stylu lidí v ČR?

Situace v Česku je vysloveně nepříznivá, co se týče alkoholu, drog a hazardu. V oblasti výživy to také není žádná sláva, např. zeleniny jíme dost málo. V porovnání s Německem je zde příjem vlákniny na jednoho obyvatele asi poloviční. To je, spolu s vysokou spotřebou alkoholu, příčinou vysokého výskytu rakoviny tlustého střeva v Česku.

Jak tyto problémy ohrožují zdraví lidí v ČR?

Podrobný výčet zdravotních rizik by zaplnil tlustou knihu. Místo něj nabídnu jediný příklad. Zjistilo se, že dvě třetiny případů domácího násilí se v Česku stalo v situaci, kdy byli jeden nebo oba aktéři pod vlivem alkoholu.

V čem je problematický životní styl lidí v ČR stejný a v čem je odlišný od okolního světa?

Jednou z příčin je silný vliv alkoholové, hazardní a drogové lobby.

Jak lze této lobby čelit?

Důležitý je osobní příklad. Ten dodá věrohodnosti při výchově dětí a při práci s klienty.

„Prodej alkoholu na akcích pro mládež lze obtížně prosadit.“

Jako rodiče malých dětí mě trápí podle mě vysoká konzumace alkoholu dospělými na akcích pro děti. To je myslím hodně špatný příklad dospělých dětem, který zřejmě nepřispívá k výchově ke zdravému životnímu stylu. Lze nějak omezit konzumaci alkoholu dospělými na akcích pro děti?

Na podobné akce je lépe nechodit, případně odejít dříve, když se tam pokazí atmosféra. Zákon sice zakazuje prodej alkoholu na akcích pro mládež, ale lze obtížně prosadit, aby si tam lidé nenosili alkohol s sebou. Svojí návštěvou byste to celé podporoval. Stačí tam nejít a říci pořadatelům, proč. Je to bezpečnější i pro děti. Opilí lidé nejen dávají špatný příklad, ale mohou děti i fyzicky ohrožovat.

Existují v ČR optimální podmínky pro boj s problematickým životním stylem lidí?

S životním stylem nemá smysl bojovat, ale zlepšovat ho. To lze i v našich podmínkách.

Jak je to v jiných zemích? Mohou nám být příkladem?

Ve většině vyspělých zemí je méně kuřáků, méně hazardu a méně drog a mají tam zdravější mládež.

Čím to je, že ve vyspělých zemích je méně hazardu a drog?

Mají tam lepší zákony, které energičtěji prosazují.

Co bychom měli dělat, aby v ČR byla zdravější mládež a méně hazardu a drog?

Dobře vychovávat vlastní děti a v rámci svých možností působit na své okolí.

Existuje nějaká oficiální strategie, která podporuje zdravý životní styl lidí?

Jestliže ano, pak nepřináší oslnivé výsledky. Navíc, lidé nejsou ovlivňováni abstraktními strategiemi, ale např. každodenní televizní reklamou škodlivých látek a hazardu.

„Bylo by krásné, kdyby se výrobci drog přeorientovali na produkci růžičkové kapusty.“

Jaký je váš postoj k protikuřáckému zákonu?

Není to žádný protikuřácký zákon, ale jen velmi mírné a rozumné omezení. Cílem je hlavně chránit nekuřáky. Podobná omezení zavedli v řadě jiných zemí. Díky tomu tam došlo k výraznému snížení počtu srdečních infarktů zejména mezi nekuřáky.

Jací aktéři by se měli významně angažovat v boji proti problematickému životnímu stylu lidí?

Bylo by krásné, kdyby se výrobci alkoholu přeorientovali na šípkový čaj, provozovatelé hazardu na pěstování mrkve a výrobci drog na produkci růžičkové kapusty. Jenže to je utopie. Každý z nás ale může zlepšovat svůj vlastní způsob života a pomáhat v okruhu své působnosti. Už to, že člověk se sedavým zaměstnáním začne denně 40 minut chodit, je velký pokrok. Jestli někdo z vážených čtenářek, čtenářů a pracovníků vaší redakce ještě kouří, ať s tím teď hned přestane. Jeho životní styl se tak rázem pronikavě zlepší. Nabídnu vám zde ještě některé možnosti při prevenci v rodině a krátkou intervenci při sociální práci (viz níže).

Děkuji vám za rozhovor.

Roman Baláž

Prevence v rodině pro rodiče

 • Pečujte o děti a věnujte jim dost času.
 • Stanovte rozumná pravidla týkající se zákazu alkoholu, drog a hazardu. Důsledně a pevně je prosazujte! Případný postih by měl být přiměřený a předem daný (např. omezení kapesného, nebo omezení týkající se času stráveného mimo domov). Měl by následovat bezprostředně po porušení domluvených pravidel.
 • Rodiče by své problémy měli řešit efektivně, aniž by do nich vtahovali děti. Účinná je i krátkodobá rodinná terapie, jestliže se vyskytnou v rodině problémy.
 • Rodiče by pokud možno měli dávat dětem dobrý příklad zdrženlivostí a zdravým způsobem života. Rodiče někdy zlehčují užívání alkoholu při oslavách, kdy děti mají pod dohledem. Ukázalo se ale, že taková lehkomyslnost vede k tomu, že děti pak alkohol pijí o to více, když jsou bez dohledu.
 • Rodiče by měli být o návykových látkách informováni, aby mohli korigovat nesprávné nebo zkreslené informace, které se k jejich dětem dostávají.
 • Je dobré nabízet dětem kvalitní zájmy a společnost. K nim ale nepatří výkonový sport. Zjistilo se např., že v Česku fotbal a box riziko problému alkoholem u dospívajících nesnižuje, ale zvyšuje.
 • Naučte dítě odmítat alkohol a drogy, i když je nabízejí starší lidé, vůči kterým cítí dítě respekt.
 • Spolupracujte s dalšími dospělými v širší rodině i mimo ni – např. se školou nebo lidmi ze sousedství.
 • Posilujte zdravé sebevědomí dítěte. Pochvala by měla převažovat nad kritikou. Nízké sebevědomí a slabé komunikační dovednosti jsou rizikovými faktory pro vznik závislosti.
 • Osobním příkladem i jinak nabízejte dětem skutečné životní hodnoty. Pozitivní hodnoty a zdravý způsob života prevenci podstatně usnadňují.
 • A ještě něco velmi praktického: Alkohol by měl být doma dětem nepřístupný. U mladších dětí se tak předejde otravě a u starších se sníží riziko tajného popíjení.

Krátká intervence při sociální práci

Krátkou intervenci pro návykové problémy doporučuje mimo jiné i Světová zdravotnická organizace. U klientů rizikově a škodlivě užívajících alkohol, tabák a jiné psychoaktivní látky tak lze na malé časové ploše dosáhnout dobrých výsledků. Široké využívání krátké intervence pro problémy působené psychoaktivními látkami je důležité s ohledem na velký počet lidí s návykovými nemocemi. Není třeba využívat všechny uvedené postupy, často stačí vybrat jeden nebo dva nejvhodnější.

Postupy používané při krátké intervenci

 • Posoudit stav a informovat o výsledku, např.: „Hodně vašich problémů je způsobeno alkoholem.“
 • Jasné doporučení abstinovat.
 • Svépomocné příručky pro závislé na alkoholu, drogách i patologické hráče. Ty jsou volně ke stažení na www.drnespor.eu. Máme tam i svépomocný návod, jak překonat problém s nezdrženlivým nakupováním. Mimochodem nezdrženlivé nakupování je jediná návyková nemoc, která je častější u žen než u mužů.
 • Spolupracovat s okolím klienta.
 • Posilování motivace za pomoci vhodných otázek, např. „V čem by se vám žilo lépe, kdybyste přestal kouřit?“
 • Poskytnout klientovi číslo na linku telefonické pomoci.
 • I když se jedná o problematičtějšího klienta, udržovat s ním kontakt.
 • Terapeutický kontrakt (léčebná dohoda).
 • Doporučit účast ve svépomocné organizaci, jako jsou Anonymní alkoholici.
 • Doporučit nebo zprostředkovat specializovanou léčbu pro návykovou nemoc.

MUDr. Karel Nešpor, CSc., zakončil v roce 1976 studium medicíny, pak se krátce zabýval vnitřním lékařstvím a 1,5 roku lékařským výzkumem jógy na tehdejší Československé akademii věd. V roce 1981 složil atestaci z psychiatrie, v roce 1984 nástavbovou atestaci v oboru léčení návykových nemocí a v roce 1987 ukončil dlouhodobý výcvik v psychoterapii. V roce 1992 na základě pozvání americké strany absolvoval měsíční studijní pobyt v USA. Do roku 2006 byl vědeckým sekretářem Společnosti návykových nemocí České lékařské společnosti. Od roku 2006 se kromě jógy aktivně zajímá také o čchi-kung. V roce 2016 obdržel Cenu Adiktologie. Do konce roku 2016 pracoval jako primář mužského oddělení závislostí Psychiatrické léčebny Bohnice. Nyní zde má částečný úvazek jako emeritní primář. Napsal více než 30 knih o léčení návykových nemocí, józe, relaxaci, zvládání stresu, sebeovládání, zdravých emocích atd. K jeho nejúspěšnějším knihám patří „Léčivá moc smíchu“, „Kudy do pohody“ a „Jak být milejší“. Je autorem řady odborných článků. Kromě publikační činnosti také často přednáší. Pokud vás zajímají některé práce Karla Nešpora, řadu z nich najdete volně na adrese www.drnespor.eu.