Vraždit novorozeňata s těžkým postižením? Tak to jste přestřelil, doktore Mitlöhnere!

(ČR, 13.6.2014) Asi jsou někteří z nás nepoučitelní. Je s podivem, že po stále ještě nezapomenutých tragických zkušenostech generací mých prarodičů a praprarodičů se objevují lidé, kteří touží po zdravé společnosti plné normalit. Ve jménu této zdravé společnosti hledají ideál normálního člověka, který bude zárukou její zdravé reprodukce. 

Dokážu si představit debatu o tzv. normálním člověku a jeho přínosu zdravé české společnosti někde u piva v hospodě provozované v oblastech s téměř dvacetiprocentní nezaměstnaností. Co jsem si ale nikdy nedokázal představit, je skutečnost, že si ideologickou snůšku hnoje s argumentací, kterou neuměle vystavěla zřejmě chorá mysl Miroslava Mitlöhnera plná sociálního darwinismu, přečtu v recenzovaném vědeckém časopisu vydávaného Ústavem státu a práva AV ČR.

Je zrůda vůbec lidskou bytostí? A jak s ní tedy nakládat?

Textem K právním a etickým problémům spojeným s narozením těžce malformovaného jedince se jako červená nit line odpor autora k lidem s těžkým zdravotním postižením. Přestože literatura a přejatá slovní zásoba české kulturní oblasti nabízí řadu vhodnějších termínů, užívá autor odborných pojmů jako „malformovaný“ či „vegetace“, které naznačují, jak autor o lidech s těžkým postižením uvažuje….

Celý text soukromého blogového článku Romana Baláže je dostupný na socialnirevue.cz.